Thứ 2, Ngày 31 Tháng 8 Năm 2015
Trường CĐ VHNT Nghệ An quán triệt NQ TƯ4 (Khóa XI)
10:46, 26/05/2012

Ngày 25/5, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết trung ương 4- khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong nhà trường.

 

Sau hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch đến toàn thể đảng viên, văn phòng Đảng ủy nhà trường chủ trì phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức tuyên truyền nội dung, kế hoạch triển khai nghị quyết và hướng dẫn triễn khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên.


Một nguyên tắc được Đảng bộ nhà trường đặt ra là thực hiện nghiêm túc việc tổ chức kiểm điểm phê và tự phê. Trong các cấp ủy, tập thể chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và mỗi một cán bộ đảng viên đều phải tiến hành kiểm điểm trongcác buổi sinh hoạt đảng. Nôi dung tập trung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên trong đơn vị; Những hạn chế, yếu kém trong công tác đào tạo bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; Những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”; Quyền hạn và trách nhiệm của các nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt người đứng đầu… Trong kiểm điểm phải chân thành thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, không chủ quan, quy chụp xen động cơ cá nhân.


(Bùi Thọ)
Trở về đầu trang    Gửi Email cho bạn bè    Tạo trang in

 
Dành cho quảng cáo