4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa4679b32c401679b66a3c41df7
0
/an-toan-giao-thong/
An toàn giao thông
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Từ 1/6, tài xế vi phạm giao thông sẽ được cập nhật trên mạng

Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất kết nối thông tin vi phạm về giao thông và ma tuý của tài xế để xử lý, quản lý tài xế.

08:11, 26/03/2019