Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 09/01/2017, 12:14 [GMT+7]
.

Sáng 9/1/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của huyện.

Ông Bùi Thanh Bảo - Bí Thư Huyện ủy Tân Kỳ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII của Đảng
Ông Bùi Thanh Bảo - Bí Thư Huyện ủy Tân Kỳ quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII )

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung nghị quyết số 04 NQ/TƯ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“ Tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Các đại biểu huyện Thanh Chương học tập Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII)
Các đại biểu huyện Thanh Chương học tập Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII)

Huyện ủy các huyện cũng đã thông qua dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện nghị quyết số 04 NQ/TƯ về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết TW (Khóa XII) tại huyện Tân Kỳ
Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết TW (Khóa XII) tại huyện Quỳ Hợp

Các đại biểu còn được nghe nội dung nghị quyết số 05- NQ/TƯ ngày 1/11/2016 về 1 số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06- NQQ/TƯ ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Kết luận số 09- KL/TƯ ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

(Đài Tân Kỳ - Thanh Chương - Quỳ Hợp)

.
Bình luận (0)
.
.