Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động từ NQ TW4 (khóa XII)

Thứ Năm, 12/01/2017, 09:17 [GMT+7]
.

Huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Châu vừa tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ chủ chốt trong huyện.

Ông Lang Văn Chiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu truyền đạt các nội dung của NQ TW4 (Khóa XII)
Ông Lang Văn Chiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu truyền đạt các nội dung của NQ TW4 (Khóa XII)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như: Sự cần thiết của việc tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng những năm qua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); mục tiêu, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Các cấp ủy Đảng phải hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ; nắm và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay;

Các đại biểu cũng đã được học tập quán triệt về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế” và Nghị quyết về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

Toàn cảnh hội nghị quan triệt NQ TW4 (Khóa XII) tại huyện Nghĩa Đàn
Toàn cảnh hội nghị quan triệt NQ TW4 (Khóa XII) tại huyện Nghĩa Đàn

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn và Quỳ Châu cũng triển khai kế hoạch và chương trình hành động tổ chức thực hiện nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực của địa phương, đơn vị, tạo chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

(Đức Anh - Kế Kiên)

Bình luận (0)
.
.