Tân Kỳ: Biểu dương điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2015 - 2017

Thứ Tư, 11/10/2017, 10:56 [GMT+7]
.

Sáng nay (11/10), Huyện ủy Tân Kỳ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình dân vận khéo giai đoạn 2015 - 2017.

Trong 2 năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã được các cấp, các ngành, đơn vị ở huyện Tân Kỳ tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực. Khéo vận động, khéo tuyên truyền, đến nay huyện Tân Kỳ đã xây dựng 325 mô hình điển hình, trong đó 125 mô hình cấp huyện, 200 mô hình cấp cơ sở.

Giao lưu với các điển hình
Giao lưu với các điển hình "Dân vận khéo".

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân và gắn kết chặt chẽ với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, theo phương châm "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", luôn sâu sát với cơ sở, vì dân, lấy dân làm gốc.

Trao giấy chứng nhận điển hình Dân vận khéo của Huyện ủy Tân Kỳ cho các tập thể.
Trao giấy chứng nhận điển hình Dân vận khéo của Huyện ủy Tân Kỳ cho các tập thể xuất sắc.
a
Trao giấy chứng nhận điển hình Dân vận khéo của Huyện ủy Tân Kỳ cho các cá nhân xuất sắc.

Tại hội nghị, Huyện ủy Tân Kỳ đã trao giấy chứng nhận cho 23 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện Tân Kỳ cũng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân là điển hình dân vận khéo của huyện Tân Kỳ giai đoạn 2015 - 2017./.

Phương Thảo - Như Lành - Đài TTTH Tân Kỳ

.
Bình luận (0)
.
.