Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết cho kỳ họp thứ 5

Thứ Ba, 05/12/2017, 14:49 [GMT+7]
.

Sáng nay (5/12), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí mức phân bổ vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của nguồn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đến thời điểm này, nguồn lực huy động thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng bao gồm: Chương trình 30a, hỗ trợ đầu tư các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, xã đặc biệt khó khăn, biên giới, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, vốn vay ưu đãi... Trong đó, ngân sách Trung ương đầu tư hơn 2,6 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương hỗ trợ 10 tỷ đồng đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% ngoài Nghị quyết 30a; nguồn xã hội hóa 135 tỷ đồng. Nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững chủ yếu là ngân sách Trung ương, việc huy động sử dụng nguồn lực thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm và đạt hiệu quả.

a
Cao Thị Hiền – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 căn cứ quyết định 48/2016 QĐ-TTg của Thủ thướng Chính phủ, Nghệ An đã tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; Phân bổ hợp lý giữa việc phát triển các huyện, thành phố, ưu tiên hỗ trợ các vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ nguồn vốn theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông giải trình một số vấn đề trong dự thảo Nghị quyết giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông giải trình một số vấn đề trong dự thảo Nghị quyết giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020.

Hiệu quả từ chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 2 - 3%, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị xem xét một số tiêu chí, quy định như: phân bổ, định mức phân bổ vốn đối với một số nội dung cụ thể; điều chỉnh một số danh mục, từ ngữ.

Đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH giải trình nh ... nhiều ý kiến khác nhau tại buổi tham tra
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải trình một số ý kiến tại buổi thẩm tra.

Sau khi tiếp thu các ý kiến thành viên dự họp, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị các cơ quan tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các văn bản tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

a
Đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi thẩm tra.

Về báo cáo thẩm tra ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các chế độ chính sách thương, bệnh binh, người có công; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thông còn bất cập, sinh viên ra trường không có việc làm; lao động hết thời hạn trốn ở nước ngoài ảnh hưởng tới chính sách xuất khẩu lao động, hiện vẫn còn 3/8 ý kiến giải quyết chưa thỏa đáng. Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đôn đốc kiểm tra rà soát, điều chỉnh phù hợp, đồng thời có các giải pháp phối hợp ngành chức năng trả lời, hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

Trần Lịch – Quốc Toàn

.
Bình luận (0)
.
.