Thị xã Thái Hòa quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 – Khoá XII

Thứ Bảy, 13/01/2018, 20:40 [GMT+7]
.

Sáng nay (13/1), Ban tuyên giáo Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Khóa XII cho gần 175 đồng chí đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Hội nghị quán triệt nội dung các Nghị quyết: Nghị quyết số 18 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “công tác dân số trong tình hình mới”.

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm năng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên ở cơ sở học tập; xây dựng kế hoạch hành động, liên hệ với thực tiễn với từng cơ quan, đơn vị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các nội dung được quán triệt theo Nghị quyết.

Quang Huy - Đài TTTH Thái Hòa

.
Bình luận (0)
.
.