Tập trung đưa Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vào cuộc sống

Thứ Sáu, 18/05/2018, 16:04 [GMT+7]
.

Đó là chỉ đạo của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông tại Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 5/2018.

Sáng 18/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2018.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Hội nghị, Ban tuyên giáo Trung ương đã thông báo kết quả của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Theo đó, trong thời gian 6 ngày, từ ngày 7 - 12/5 tại Hà Nội, Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra.

Đại biểu dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn trong thảo luận ý kiến đóng góp vào các báo cáo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị Báo cáo viên các Tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên.

Đối với tỉnh Nghệ An, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám đề nghị các Báo cáo viên tập trung tuyên truyền: 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015 - 2020 và chuẩn bị sơ kết hoạt động của Ban tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018./.

Hoàng Hiếu - Cảnh Hồng

 

.
Bình luận (0)
.
.