Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thứ Tư, 09/03/2016, 17:28 [GMT+7]
.

Trong thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được thực hiện một cách kịp thời và nghiêm túc, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, cũng như từng cơ quan, đơn vị đó là triển khai việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và đó cũng là quyền lợi, nghĩa vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Tính từ ngày 5/12/2015 đến 4/3/2016 có 57/57 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết. Tỷ lệ  đảng viên, cán bộ công chức và  người lao động trong Đảng bộ tham gia học tập đạt 98,7 %.

Buổi hội nghị quán triệt nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của cụm số 3, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An
Buổi hội nghị quán triệt nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII của cụm số 3, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An

Trong quá trình tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cung cấp tài liệu học tập Nghị quyết đến các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp uỷ Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ cơ sở đã chủ động phối hợp với lãnh đạo chuyên môn để bố trí công việc, sắp xếp thời gian cho đảng viên và quần chúng dự học theo đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đề ra.

Sau học tập quán triệt Nghị quyết, các tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận và viết bài thu hoạch, tiêu biểu có một số tổ chức cơ sở Đảng tổ chức tốt việc thảo luận và viết bài thu hoạch như Đảng bộ Ngân hàng phát triển chi nhánh Nghệ An, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Các đại biểu chăm chú lắng nghe
Các đại biểu chăm chú lắng nghe

Qua học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, đa số cán bộ, đảng viên đồng tình cao với đánh giá những mặt đạt được, tồn tại, nguyên nhân, những vấn đề rút ra sau 5 năm  thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời mong muốn các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XVIII đi vào cuộc sống, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng cơ quan nhà nước các cấp trong sạch, hiệu lực, hiệu quả. Góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 26- NQ/TW, ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Cùng với việc chỉ đạo, học tập  nội dung của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết, xác định rõ nội dung, phân công chỉ đạo và thời gian thực hiện cụ thể đối với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sát phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

(Nguyễn Trung Thành- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh)

Bình luận (0)
.
.