16:10 | 03/08/2018
Sáng nay (3/8), Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về tình hình triển khai Chỉ thị số 45/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị đã triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
.
.
.