09:25 | 22/09/2018
Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước: Việt Nam và Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2018) và kỷ niệm 4 năm ký quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An và Gifu. Mời quý vị và các bạn cùng nhin lại những kết quả mà hai tỉnh đã đạt được trong hợp tác phát triển trên các lĩnh vực thời gian vừa qua.
.
    .
.
.