11:43 | 15/06/2017
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ huyện Tương Dương đã linh hoạt, vận dụng sáng tạo với nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong đó, điểm nhấn là xây dựng thành công nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế quan trọng.
.
.
Phụ nữ bản Phiêng Phô học và làm theo lời Bác
07:37 | 05/10/2016

Phụ nữ bản Phiêng Phô học và làm theo lời Bác

Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế“ “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới“ , “Hũ gạo tiết kiệm“ và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch“, “ CLB không sinh con thứ 3“.. là phương châm của chi hội phụ nữ bản Phiêng Phô, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
  .
  .
  .

  Xem bài theo ngày thángXem

  .
  .