4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016773b82d24071c
4028eaa467639b47016773b79d680706
/dat-va-nguoi-xu-nghe/di-tich/
Di tích
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
"Nghệ An toàn cảnh năm 2018, triển vọng năm 2019" (20h ngày 31/12/2018- 21h ngày 01/1/2019)

Vào lúc 20h ngày31/12/2018 và 21h ngày 01/01/2019, chương trình đối thoại "Nghệ An toàn cảnh 2018, Triển vọng 2019", phản ánh bức tranh toàn cảnh về những khó khăn, thách thức và những thành tựu đạt được trong năm 2018, cơ hội triển vọng phát triển của Nghệ An trong năm 2019 sẽ lên sóng NTV.

16:24, 30/12/2018