10:35 | 06/02/2018
Hội khuyến học phường Hưng Bình, TP Vinh đã gây quỹ được gần 620 triệu đồng, các dòng họ gây quỹ hơn 165 triệu đồng; đã tổ chức trao thưởng cho hơn 2.000 lượt học sinh học giỏi và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trên địa bàn phường. Đó là con số được đưa ra tại đại hội lần thứ 4 của Hội khuyến học phường, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
.
.
.

Xem bài theo ngày thángXem

.
.