Ưu tiên các đề tài, dự án có tính thực tiễn cao

Thứ Năm, 05/01/2017, 16:18 [GMT+7]
.

Sáng nay (5/1), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền, Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017.

Năm 2016, Sở Khoa học công nghệ đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 85 đề tài, dự án Khoa học công nghệ bao gồm 24 đề tài, dự án mới và  61 đề tài, dự án chuyển tiếp và triển khai giai đoạn 2. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã triển khai 5 dự án cấp Quốc gia do Trung ương quản lý.

Năm 2017, sẽ ưu tiên lựa chọn những dự án, đề tài có tính thực tiễn cao
Năm 2017, sẽ ưu tiên lựa chọn những dự án, đề tài có tính thực tiễn cao

Theo đánh giá của Hội đồng Khoa học công nghệ thông qua nghiệm thu 37/38 đề tài trong năm cho thấy: các đề tài, dự án cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, nội dung và chất lượng sản phẩm được giao. Trong đó có một số đề tài, dự án nổi bật, có tính ứng dụng thực tiễn cao trên lĩnh vực cảnh báo thiên tai, giống nông nghiệp, y học… Đây là những căn cứ để Hội đồng Khoa học công nghệ tiếp tục thảo luận, đề xuất, lựa chọn 20 đề tài, dự án để triển khai thực hiện trong năm 2017, đồng thời kiến nghị đưa ra khỏi danh mục 38 trong số 60 đề tài, dự án đặt hàng của các Sở, ngành, địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền lưu ý: Trong số các danh mục đề tài, dự án đề xuất năm 2017 cần ưu tiên lựa chọn những dự án, đề tài có tính thực tiễn cao. Đặc biệt, tỉnh sẽ khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, nghiên cứu các đề tài, dự án để tăng tính ứng dụng trong sản xuất và đời sống.

(An Duyên - Hồng Sơn)

.
Bình luận (0)
.
.