Nghệ An: Phấn đấu đồng bộ ký số văn bản điện tử các cấp từ 01/9/2018

Thứ Ba, 09/01/2018, 11:14 [GMT+7]
.

Sáng nay (9/1), Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh đánh giá kết quả hoạt động năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Năm 2017, Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động các cơ quan nhà nước; quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An.

a
Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, ý kiến các thành viên ban chỉ đạo cho rằng: lãnh đạo các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT; kinh phí bố trí cho việc triển khai các đề án, dự án về CNTT của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; Việc triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT-IOffice còn gặp một số vướng mắc.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu tại cuộc họp.

Về nhiệm vụ năm 2018, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thường trực triển khai các nội dung Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử; Kế hoạch của tỉnh về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ đạo triển khai thực hiện và ứng dụng hiệu quả các hệ thống thông tin của tỉnh; Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong hệ thống Hội đồng nhân dân các cấp; Triển khai xây dựng trục kết nối liên thông; Tham gia xây dựng đề án đô thị thông minh tỉnh Nghệ An; Phấn đấu đến 01/9/2018 chính thức đưa vào ứng dụng đồng bộ ký số văn bản điện tử từ cấp xã/phường/thị trấn đến cấp tỉnh.

Trần Lịch – Cảnh Hồng

.
Bình luận (0)
.
.