07:11 | 23/06/2016
Ngày 22/6, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đã công bố kết quả đợt tìm kiếm, thám hiểm hang động trong mùa hè năm 2016 của đoàn.
.
.
.