Phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

Thứ Ba, 10/01/2017, 11:58 [GMT+7]
.

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trong buổi làm việc sáng nay (10/1).

Trong giai đoạn 2010 - 2015, sự phát triển của ngành nghề nông thôn đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn và thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo điều chỉnh và bổ sung, trong giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nghề nông thôn sẽ đạt từ 14 - 14,5%.

Nghề trồng nấm ở Yên Thành
Nghề trồng nấm ở Yên Thành

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình xóa đói giảm nghèo và các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Ngoài giải pháp thực hiện theo quyết định 1693 của UBND tỉnh, đề án cần phải bổ sung thêm nhóm giải pháp bảo vệ môi trường và tiêp tục hoàn thiện các chính sách phát triển theo từng nhóm ngành nghề.

Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu Sở NN & PTNT tiếp thu ý kiến đóng góp của các ngành để hoàn chỉnh báo cáo, xây dựng lộ trình thực hiện, chuẩn bị trình UBND tỉnh trong kỳ họp tới.

(Thái Dương - Hồng Sơn)

.
Bình luận (0)
.
.