Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2017

Thứ Hai, 09/01/2017, 11:42 [GMT+7]
.

Sáng nay (9/1), dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, thị về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách năm 2017.

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Mở đầu phiên họp, Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2016 và một số giải pháp tăng thu, quản lý chi ngân sách địa phương, công tác quản lý giá trên địa bàn năm 2017. Các Sở kế hoạch và đầu tư, Lao động thương binh và xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế cũng đã trình bày báo cáo đánh giá cơ chế điều hành năm 2016; dự thảo những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nghệ An năm 2017 theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế năm 2017
Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế năm 2017

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Năm 2016, với sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, tỉnh đã hoàn thành được hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó, có một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch. Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghệ An tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị... nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Do đó, đề nghị các sở ngành, địa phương vào cuộc ngay những ngày đầu, tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu: Thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Về những giải pháp chủ yếu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu cần thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển văn hóa, xã hội; Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2017.

(Trần Lịch - Trường Ca)

.
Bình luận (0)
.
.