UBND tỉnh lấy ý kiến dự thảo đề án hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh đến năm 2025

Thứ Tư, 15/11/2017, 11:42 [GMT+7]
.

Sáng nay (15/11), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp cho ý kiến về dự thảo đề án "Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Nghệ An đến năm 2025".

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Mục tiêu của đề án “Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Nghệ An đến năm 2025” nhằm đẩy mạnh hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng để phát huy tối đa nội lực, phát triển Nghệ An một cách toàn diện, thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo dự thảo đền án
Lãnh đạo Sở Công thương trình bày dự thảo đề án "Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Nghệ An đến năm 2025".

Trên cơ sở dự thảo đề án của Sở Công thương, tại cuộc họp, đại diện các Sở, ban ngành, địa phương kiến nghị cần bổ sung mục tiêu cụ thể để có sự đánh giá, giám sát hiệu quả quá trình hội nhập của tỉnh; đồng thời, hội nhập để phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn phải chú trọng vấn đề đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn bản sắc văn hóa; Trước khi đi vào nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, lĩnh vực phải có giải pháp chung, tạo nền tảng chung như phát triển hạ tầng cơ sở, vốn, nhân lực…; Bên cạnh phát triển công nghiệp, dự thảo đề án cần đẩy mạnh và làm rõ thêm giải pháp để thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Đây vẫn là lĩnh vực trọng tâm, tạo nên sức mạnh nội lực của tỉnh; Trong quá trình hội nhập, đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, phải có định hướng rõ cụ thể, xác định nhiệm vụ cơ quan chủ trì về đào tạo nguồn nhân lực, từ đó phối hợp với các cơ quan liên quan, đào tạo không chỉ cán bộ quản lý mà còn chú trọng đào tạo đội ngũ vận hành doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản trị để nắm bắt các cơ hội từ hội nhập, tạo điều kiện thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại kết luận tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu kết luận.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở góp ý của đại diện các Sở, ban ngành, Sở Công thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án để trình duyệt.

Đồng chí Lê Xuân Đại thống nhất đồng ý với tên gọi, kết cấu dự thảo đề án hiện tại, song cần làm rõ thêm mục tiêu cụ thể để đánh giá, thực trạng hội nhập kinh tế, quốc tế của tỉnh thời gian qua, đặc biệt năng lực doanh nghiệp, cơ chế chính sách; chỉ rõ những sản phẩm, thế mạnh nổi bật và hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp thiết thực hơn cho quá trình hội nhập bền vững./.

Thục Linh - Quốc Toàn

.
Bình luận (0)
.
.