Chú trọng phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới

Thứ Tư, 06/12/2017, 17:47 [GMT+7]
.

"Mô hình hợp tác xã kiểu mới rất phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ra, vừa khuyến khích kinh tế cộng đồng thành viên hợp tác xã, vừa tôn trọng và nâng cao vị thế kinh tế hộ thành viên".

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tại hội nghị trực tuyến Sơ kết Luật hợp tác xã 2012 diễn ra sáng 6/12.

Dự hội nghị, tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.

Triển khai Luật HTX năm 2012, Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực: Doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX, tăng 19,8% so với năm 2013 (thời điểm luật HTX có hiệu lực) thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, từng bước hoạt động ổn định, qua đó tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị.

Tại Nghệ An, hiện có 455 hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã, có 125 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số HTX hiện có trên địa bàn tỉnh lên 584 HTX; hiệu quả hoạt động của HTX từng bước được nâng lên, có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế; Công tác triển khai thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX được tăng cường, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định những kết quả đạt được là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy kinh tế tập thể, HTX đang phục hồi và phát triển đúng hướng, chứng minh việc ban hành Luật Hợp tác xã 2012 là hoàn toàn đúng đắn. Để đưa kinh tế tập thể, nòng cốt là kinh tế HTX phát triển ngang tầm với các loại hình kinh tế khác, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, các địa phương, các bộ ngành cần tiếp tục nghiên cứu để xem xét một số quy định trong Luật hợp tác xã khi áp dụng vào thực tế để có điều chỉnh phù hợp. Đồng thời ban hành một số cơ chế, chính sách đối với các doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa mà Hợp tác xã là trung tâm của mối liên kết.

Hữu Đức - Đăng Lâm

.
Bình luận (0)
.
.