"Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài".

Thứ Hai, 12/03/2018, 11:51 [GMT+7]
.

Đó là kết luận của đoàn Giám sát ĐBQH tỉnh khi làm việc với TP Vinh về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA trong sáng nay (12/3).

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND thành phố Vinh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 – 2016.

Theo đó, giai đoạn từ 2011 – 2016, thành phố Vinh có dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam – Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh do Ngân hàng thế giới tài trợ sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2012 đến 30/6/2018.

a
Đoàn Giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm trong Tiểu dự án đô thị thành phố.

Qua kiểm tra thực tế một số công trình trọng điểm trong Tiểu dự án đô thị thành phố cho thấy, các hạng mục công trình thực hiện theo đúng tiến độ đề ra; Công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng pháp luật; Lũy kế giải ngân vốn ODA đến hết tháng 1/2018 đạt 86%. Vốn đối ứng đạt 99% tổng số vốn được cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc với thành phố Vinh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong quá trình thực hiện dự án, công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Qua giám sát, UBND thành phố Vinh đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài như: cần quan tâm tập huấn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài cho đội ngũ cán bộ, công chức ban quản lý dự án; rà soát, hoàn thiện lại khung thể chế pháp lý về phân bổ, giao kế hoạch nguồn vốn vay cho các chương  trình, dự án./.

Huy Cung – Duy Thanh  

 

.
Bình luận (0)
.
.