4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46735a26101675355e6ca08c4
4028eaa46735a26101675354804808b0
/kinh-te/khoi-nghiep/
Khởi nghiệp
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chàng thanh niên khởi nghiệp từ mô hình nuôi lươn không bùn

Hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế gia đình tại địa phương, thời gian qua trên địa bàn Nghĩa Đàn đã xuất hiện nhiều điển hình về thanh niên năng động, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế. Tiêu biểu trong số đó, có mô hình nuôi lươn không bùn của anh Lê Văn Hưng ở xóm Màn xã Nghĩa Thọ.

15:58, 14/03/2019