4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777650516098c
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/hop-thu-truyen-hinh/
Hộp thư truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Xung quanh việc ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước
11:16, 19/03/2019
Có những nội dung chính: - Xung quanh việc ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước của công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. - Trả lời bạn xem truyền hình về: Quyền lợi đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ. Trách nhiệm của người tham gia lễ hội