4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b47016777605d890929
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/mien-tay-xu-nghe/
Đổi mới tuyến y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
4028eaa467ea09b60167ecb2a14341d5
Miền tây xứ Nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đổi mới tuyến y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
08:26, 13/07/2018

Nghị quyết TƯ 6, khóa XII (Nghị quyết số 20) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới xác định: Y tế cơ sở vẫn là nền tảng để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cũng như sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật. Điều đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở ở vùng đồng bào DTTS để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.