4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c073016796f4c0bf018b
4028eaa467639b4701677755da130828
/media/chuyen-muc/nhip-cau-nhan-ai/
Nhịp cầu nhân ái
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp cầu nhân ái: Các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo
10:11, 19/01/2019
Có những nội dung chính: - Các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo - Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình em Trương Thị Thương ở Đồng Văn, Tân Kỳ