4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a15b908a5
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/nghe-an-ngay-moi/
Nghệ An ngày mới - 12/01/2019
4028eaa4683d529d01683f80c0cc2267
Nghệ An ngày mới
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 12/01/2019
07:40, 12/01/2019
Có những nội dung chính: Đến năm 2021 sẽ sáp nhập 16 quận huyện, 631 phường xã; 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia ; Bảo tồn ca trù và ví giặm ở Diễn Châu