Trạm bơm 34 tỷ đồng không phát huy hiệu quả, trách nhiệm thuộc về ai?
Bình luận (0)
.
.