4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 05/01/2019
4028eaa46817534f01681b7896f11be2
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 05/01/2019
07:45, 05/01/2019
Có những nội dung chính: - Tập trung GPMB dự án đường giao thông nối Vinh- Cửa Lò - 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/BCT - Gia tăng Áp lực khu neo đậu cho tàu công suất lớn - Nan giải bài toán xử lý rác thải sinh hoạt