4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 12/01/2018
4028eaa4683d529d01683f7e9a6d225a
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 12/01/2018
07:38, 12/01/2019
Có những nội dung chính: Nghệ An cần hướng tới hoàn thiện mục tiêu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân; 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, trong đó có nhiều sản phẩm chủ lực của nông nghiệp Nghệ an; Anh Sơn tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội; Báo động tình trạng buôn bán bài thai ở huyện miền núi Kỳ Sơn