4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự phát thanh - 14/01/2019
4028eaa4683d529d016849be18f02869
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 14/01/2019
07:23, 14/01/2019
Có những nội dung chính: Chương trình Tết vì người nghèo; Hội thi xã nông thôn mới đẹp – nhìn từ phần thi thực tế; Vi phạm xây dựng trên đất lâm nghiệp: thực trạng và giải pháp