4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa46796c0730167972a6e0d04fb
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-phat-thanh/
Thời sự Phát thanh - 17/3/2019
4028eaa4697b135b0169862638004a13
Thời sự phát thanh
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 17/3/2019
07:00, 17/03/2019
Những nội dung chính: - Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh: Ký kết chương trình hợp tác phát triển Du lịch giai đoạn 2019 – 2025. - Hưng Nguyên chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi - Sáp nhập khối, xóm, bản – sự chuyển động từ cơ sở. - Chủ động phòng trừ sâu róm hại rừng thông. - Nền hành chính không giấy tờ là nội dung sẽ được đề cập đến trong chuyên mục TDTS.