4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775645530833
4028eaa46735a261016740048af00424
/media/van-hoa-van-nghe/
Giới thiệu ca khúc: Nghệ An quê hương thương nhớ
4028eaa4697b135b01697f0946b542db
Văn hóa - Văn nghệ
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giới thiệu ca khúc: Nghệ An quê hương thương nhớ
08:48, 15/03/2019
Chương trình tác giả tác phẩm kỳ này xin giới thiệu với quý khán giả ca khúc Nghệ An quê hương thương nhớ của tác giả Lê Anh Hà.