4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775d06ca08e7
4028eaa467639b470167775645530833
/media/van-hoa-van-nghe/kham-pha-nghe-an/
Khám phá Nghệ An
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Khám phá Nghệ An: Ngày xuân vãn cảnh Chùa Đại Tuệ
15:09, 25/02/2019
Chương trình Khám phá Nghệ An kỳ này mời quý vị và các bạn cùng vãn cảnh ngôi chùa linh thiêng ở Xứ Nghệ - Chùa Đại Tuệ