Nghi Lộc: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3

Thứ Hai, 15/05/2017, 10:26 [GMT+7]
.

Sáng 15/5, tại huyện Nghi Lộc, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 90 cán bộ thuộc đối tượng 3 của huyện.

Đại biểu tham gia lớp tập huấn
Đại biểu tham gia lớp tập huấn

Trong thời gian 12 ngày, các học viên được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh trang bị những kiến thức mới, cơ bản thuộc 15 chuyên đề do Bộ quốc phòng quy định. Trong đó, trọng tâm là: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Thứ tự các bước chuyển, tổ chức địa phương vào trạng thái quốc phòng; chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái chiến đấu; Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến; Diễn tập chiến đấu phòng thủ; Một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên còn được thảo luận tập thể, đối thoại, viết bài thu hoạch tiếp tục làm rõ các nội dung đã được học.

(Nhật Tuấn - Đài Nghi Lộc)

Bình luận (0)
.
.