Thanh Chương: 300 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước

Thứ Hai, 15/05/2017, 10:13 [GMT+7]
.

UBND huyện Thanh Chương vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017.

Tham gia lớp tập huấn gồm 300 học viên là các là thủ trưởng văn phòng các cơ quan, đơn vị, các phòng thuộc UBND huyện, Chủ tịch, trưởng công an, công chức văn phòng UBND và văn phòng Đảng ủy 40 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Đái tá Bùi Nguyên Tiến- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh truyền đạt các nội dung tập huấn
Đái tá Bùi Nguyên Tiến- Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh truyền đạt các nội dung tập huấn

Tại đây, các học viên đã được tiếp thu những nội dung cơ bản về Pháp lệnh bảo vệ Bí mật nhà nước. Nghị định số 33 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư số 12 của Bộ Công an  về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

300 học viên tham gia lớp tập huấn
300 học viên tham gia lớp tập huấn

Đây là hoạt động quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc, cập nhật đấy đủ những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

(Hữu Thịnh - Đài Thanh Chương)

Bình luận (0)
.
.