Ban Nội chính TW phổ biến Luật Hình sự và Tố tụng hình sự 2015

Thứ Ba, 17/04/2018, 11:42 [GMT+7]
.

Sáng nay (17/4), dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban nội chính Trung ương, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các nội dung cơ bản của bộ luật Hình sự và bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Trong thời gian 1 buổi, các đại biểu đã được nghe các nội dung mới, sửa đổi quan trọng của 2 bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

Đối với bộ luật Hình sự 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, tội phạm và hình phạt.

a
Các đại biểu theo dõi điểm cầu Trung ương.

Về bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện gồm 510 điều, trong đó, bổ sung mới 176 điều, sửa đổi 317 điều, bãi bỏ 26 điều. Bộ luật ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và thực hiện chủ trương cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác điều tra, truy tố, xét xử và bảo đảm quyền con người.

Với tinh thần chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, việc cấp ủy chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật tiếp thu áp dụng vào thực tiễn một cách chính xác, chặt chẽ, khoa học, 2 bộ luật sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa phát triển đúng hướng, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Trần Lịch – Hồng Sơn

 

.
Bình luận (0)
.
.