Chuyển biến trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ Năm, 04/06/2015, 09:02 [GMT+7]
.
(truyenhinhnghean.vn) Thời gian qua, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Nghệ An là một trong những địa phương sớm ban hành Chỉ thị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và giám sát tốt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

 

Theo chân đoàn công tác kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đến trụ sở UBND xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, đã cuối giờ làm việc nhưng bộ phận một cửa vẫn tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ông Trương Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Xuân nói: Do địa bàn rộng nên thời điểm cuối ngày làm việc thường vẫn có công dân đến giao dịch hành chính. Xã chỉ đạo phải tiếp nhận hồ sơ kịp thời cho công dân. Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã đã phổ biến lồng ghép trong các cuộc họp và yêu cầu đội ngũ cán bộ công chức thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị. Trong thời gian qua, hầu hết các cán bộ công chức đều chấp hành tốt giờ giấc làm việc, không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa. Hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.

 

Bộ phận Một cửa ở UBND xã Nghĩa Xuân - huyện Quỳ Hợp

 

Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính được ban hành ngày 3/12/2013. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát sửa đổi, bổ sung phù hợp quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị trong đó quy định rõ hành vi cấm hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng; không uống rượu, bia trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực, kể cả khi tổ chức hội nghị; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, cố tình kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân; Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị…

 

Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 10 của UBND tỉnh, việc thực hiện quy chế công sở, nội quy, quy chế làm việc, việc thực hiện cơ chế một cửa, niêm yết công khai các thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

 

Đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại huyện Con Cuông

 

Ông Lê Đình Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát cho biết: Việc kiểm tra, giám sát nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên  chức để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị; Phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ; gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với công dân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, vi phạm quy chế phát ngôn, giờ giấc làm việc.

 

Qua kiểm tra, giám sát, đoàn đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các địa phương, ban ngành. Nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 17, xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa nơi công sở; chấp hành việc đeo thẻ công chức. Hầu hết các đơn vị đều xây dựng chương trình công tác và giám sát được hiệu quả công việc của đội ngũ công chức, viên chức. Việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân cơ bản đúng quy định, đúng thời gian. Vào các ngày làm việc bù, các đơn vị mà đoàn đến kiểm tra cơ bản đều làm việc đủ quân số. Những trường hợp vắng mặt, đoàn đã áp dụng phương pháp xác nhận thông tin. Các đợt kiểm tra cũng không phát hiện việc sử dụng rượu bia trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Ông Cao Cự Tân - Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Tổ trưởng thư ký đoàn kiểm tra cho biết thêm: Đoàn áp dụng hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước, căn cứ tình hình các đơn vị để lên phương án kiểm tra, giám sát chi tiết các nội dung của Chỉ thị 17.

 

Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy: vẫn còn tình trạng một số cán bộ công chức chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm túc; một số đơn vị chưa xây dựng quy chế phân công nhiệm vụ cụ thể nên việc giám sát thời gian và đánh giá hiệu quả làm việc của công chức còn hạn chế. Một số xã chưa chấp hành tốt việc tổ chức treo Quốc huy, Quốc kỳ và ban hành quy chế văn hóa công sở. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại một số đơn vị chưa đảm bảo điều kiện làm việc, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; chưa niêm yết công khai đầy đủ thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các bảng biểu theo đúng quy định…

 

Theo ông Phạm Mạnh Hùng - Trưởng phòng Nội vụ UBND huyện Con Cuông thì các đợt kiểm tra, giám sát đã giúp địa phương nhận ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính. Từ đó, huyện đã đề ra những giải pháp khắc phục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

 

Việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính không chỉ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mà mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần có ý thức hơn trong chấp hành nội quy, quy chế và trách nhiệm với công việc được giao.

 

(Kim Hoa)

 

Bình luận (0)
.
.