Cập nhật kết quả thi đấu nội dung Đôi nam trình 5.5; 4.75; 4.25 - Giải Quần vợt Cup NTV lần thứ 5

Thứ Bảy, 26/08/2017, 11:45 [GMT+7]
.

Trong 2 ngày (26 - 27/8), Ban tổ chức Giải quần vợt Cúp NTV lần thứ 5 - năm 2017 tiếp tục tổ chức thi đấu ở các nội dung: Đôi nam trình 5.5; 4.75; 4.25 tại sân quần vợt Giao tế và sân quần vợt Trường Sơn, thành phố Vinh. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức sau khi kết thúc các nội dung thi đấu vào chiều ngày 27/8/2017.

Lịch thi đấu Giải Quần vợt cúp NTV tỉnh Nghệ An 2017

* ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU SÂN GIAO TẾ

TG

TT

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

KQ

 

07h00 ngày 26/8/

2017

 

 

1

Tùng, Liêm (Visitec)

-

Hoàng, Linh (BIDV)

A

4.75

 

2

Giáp, Nam (T.Long)

-

Đạt, Quyền (TXTH)

A

4.75

2-6

3

Hòa, Phong (M.Thanh)

-

Kiên, Thành (C.Thuế)

B

4.75

0-6

4

Thái, Tuấn (GĐ Gas)

-

Hòa, Hùng (Xứ Nghệ)

B

4.75

6-0

5

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

-

Trung, Hòa (D.Châu)

C

4.75

6-6

6

Luận, Tùng (C.An)

-

Phú, Quý (G.Tế)

C

4.75

6-0

7

Tùng, Liêm (Visitec)

-

Đạt, Quyền (TXTH)

A

4.75

6-3

8

Hoàng, Linh (BIDV)

-

Giáp, Nam (T.Long)

A

4.75

6-2

9

Hòa, Phong (M.Thanh)

-

Hòa, Hùng (Xứ Nghệ)

B

4.75

0-0

10

Kiên, Thành (C.Thuế)

-

Thái, Tuấn (GĐ Gas)

B

4.75

6-3

11

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

-

Phú, Quý (G.Tế)

C

4.75

6-0

12

Trung, Hòa (D.Châu)

-

Luận, Tùng (C.An)

C

4.75

0-6

14h00 ngày 26/8/

2017

13

Tùng, Liêm (Visitec)

-

Giáp, Nam (T.Long)

A

4.75

2-6

14

Đạt, Quyền (TXTH)

-

Hoàng, Linh (BIDV)

A

4.75

5-7

15

Hòa, Phong (M.Thanh)

-

Thái, Tuấn (GĐ Gas)

B

4.75

0-6

16

Hòa, Hùng (Xứ Nghệ)

-

Kiên, Thành (C.Thuế)

B

4.75

0-6

17

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

-

Luận, Tùng (C.An)

C

4.75

5-7

18

Phú, Quý (G.Tế)

-

Trung, Hòa (D.Châu)

C

4.75

0-6

19

Trường, Dương (HT)

-

Bình, Vũ (ĐHV)

A

5.5

0-6

20

Tuấn, Hải (HT)

-

Vĩnh, Tuấn (Vui vẻ)

B

5.5

6-1

21

Châu, Tuyến (TS2)

-

Tuấn, Đức (HT)

C

5.5

5-7

22

Dũng, Hồng (TXTH)

-

Hùng, Minh (M.Thanh)

D

5.5

6-0

23

Thành, Hưng (ĐHV)

-

Thông, Tuấn (Đ.Máy)

E

5.5

6-4

24

Thanh, Anh (T.Hóa)

-

Minh, Tuấn (Hương Sen)

F

5.5

0-6

25

Trường, Thành (C.An)

-

Vui, Bảo (BIDV)

G

5.5

6-3

26

Tuấn, Danh (C.An)

-

Thái, Tú (TS2)

H

5.5

3-6

27

Trường, Dương (HT)

-

Tú, Cường (Xứ Nghệ)

A

5.5

0-0

28

Vĩnh, Tuấn (Vui vẻ)

-

Việt, Tuấn (TS2)

B

5.5

6-3

29

Châu, Tuyến (TS2)

-

Dương, Hưng (470)

C

5.5

6-0

30

Hùng, Minh (M.Thanh)

 

Tùng, Thành (Visitec)

D

5.5

0-0

14h00 ngày 26/8/

2017

 

 

31

Thông, Tuấn (Đ.Máy)

-

Phương, Chung (C.Lò)

E

5.5

3-6

32

Thanh, Anh (T.Hóa)

-

Đức, Sơn (P.B.Châu)

F

5.5

0-0

33

Vui, Bảo (BIDV)

-

Dũng, Thanh (HT)

G

5.5

0-6

34

Tuấn, Danh (C.An)

-

Hoàn, Hùng (Visitec)

H

5.5

6-1

35

Bình, Vũ (ĐHV)

-

Tú, Cường (Xứ Nghệ)

A

5.5

0-0

36

Tuấn, Hải (HT)

-

Việt, Tuấn (TS2)

B

5.5

7-6

37

Tuấn, Đức (HT)

-

Dương, Hưng (470)

C

5.5

6-0

38

Dũng, Hồng (TXTH)

-

Tùng, Thành (Visitec)

D

5.5

7-5

39

Thành, Hưng (ĐHV)

-

Phương, Chung (C.Lò)

E

5.5

3-6

40

Minh, Tuấn (Hương Sen)

-

Đức, Sơn (P.B.Châu)

F

5.5

6-0

41

Trường, Thành (C.An)

-

Dũng, Thanh (HT)

G

5.5

0-6

42

Thái, Tú (TS2)

-

Hoàn, Hùng (Visitec)

H

5.5

6-0

 

07h00 ngày 27/8/

2017

43

 Tùng, Liêm (Visitec)

-

Thái, Tuấn (GĐ Gạch)

1/16

4.75

6-1

44

 Kiên, Thành (Cục Thuế)

-

Hoàng, Linh (BIDV)

1/16

4.75

7-6

45

Luận, Tùng (C,An)

-

Cường, Lộc (T.Long)

1/16

4.75

6-7

46

 Hải, Hải (Teco)

-

Sơn, Sơn (Q.Lưu)

1/16

4.75

3-6

47

 Nam, Mạnh (GĐ Gạch)

-

Hưng, Hùng (T.Long)

1/16

4.75

6-0

48

Sinh, Học (H. Tĩnh)

-

Hảo, Tuấn (Xứ Nghệ)

1/16

4.75

6-0

49

 Trung, Nhật (QK4)

-

Hồng, Hùng (D. Châu)

1/16

4.75

7-6

50

 Long, Biên (T.Sơn)

-

Thi, Hiếu (ĐHV)

1/16

4.75

6-3

51

 Bình, Vũ (ĐHV)

-

Vĩnh, Tuấn (Vui vẻ)

1/16

5.5

 

52

 Tuấn, Hải (HT)

-

Bỏ

1/16

5.5

 

53

Tuấn, Đức (HT)

-

Tùng, Thành (Visitec)

1/16

5.5

 

54

Dũng, Hồng (TXTH)

-

Châu, Tuyến (TS2)

1/16

5.5

 

55

 Phương, Chung (C.Lò)

-

Bỏ

1/16

5.5

 

56

Minh, Tuấn (Hương Sen)

-

Thành, Hưng (ĐHV)

1/16

5.5

2-6

57

Dũng, Thanh (HT)

-

Tuấn, Danh (C.An)

1/16

5.5

 

58

Thái, Tú (TS2)

-

Trường, Thành (C.An)

1/16

5.5

 

14h00

27/8/

2017

59

 Thắng trận 42

-

Thắng trận 44

TK1

4.75

 

60

Thắng trận 43

-

Thắng trận 45

TK2

4.75

 

61

Thắng trận 46

-

Thắng trận 48

TK3

4.75

 

62

Thắng trận 47

-

Thắng trận 49

TK4

4.75

 

63

 Thắng trận 51

-

Thắng trận 53

TK1

5.5

 

64

  Tuấn, Hải (HT)

-

Thắng trận 54

TK2

5.5

 

65

 Phương, Chung (C.Lò)

-

Thắng trận 57

TK3

5.5

 

66

 Thành, Hưng (ĐHV)

-

Thắng trận 58

TK4

5.5

 

67

Thắng TK1

-

Thắng TK3

BK1

4.75

 

68

Thắng TK2

-

Thắng TK4

BK2

4.75

 

69

Thắng TK1

-

Thắng TK3

BK1

5.5

 

70

Thắng TK2

-

Thắng TK4

BK2

5.5

 

71

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

4.75

 

72

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

5.5

 

 

BẾ MẠC TRAO THƯỞNG

 

 

* ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU SÂN TRƯỜNG SƠN

TG

TT

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

Kết quả

 

07h00 ngày 26/8/

2017

 

 

1

Việt, Dũng (H.Kỳ)

-

Hải, Hải (Tecco)

D

4.75

2-6

2

Phong, Báu (BIDV)

-

Cường, Lộc (T.Long)

D

4.75

4-6

3

Dương, Nhân (DC)

-

Hảo, Tuấn (X.Nghệ)

E

4.75

4-6

4

Nam, Dũng (Toa Xe)

-

Nam, Mạnh (GĐ Gas)

E

4.75

4-6

5

Hưng, Bảo (T.Long)

-

Đồng, Vĩnh (M.Thanh) bỏ

F

4.75

6-0

6

Tuấn, Kiên (Đ.Lực)

-

Sinh, Ngọc (HT)

F

4.75

2-6

7

Việt, Dũng (H.Kỳ)

-

Phong, Báu (BIDV)

D

4.75

2-6

8

Cường, Lộc (T.Long)

-

Hải, Hải (Tecco)

D

4.75

6-7

9

Dương, Nhân (DC)

-

Nam, Mạnh (GĐ Gas)

E

4.75

3-6

10

Hảo, Tuấn (X.Nghệ)

-

Nam, Dũng (Toa Xe)

E

4.75

6-3

11

Hưng, Bảo (T.Long)

-

Sinh, Ngọc (HT)

F

4.75

2-6

12

Đồng, Vĩnh (M.Thanh) Bỏ

-

Tuấn, Kiên (Đ.Lực)

F

4.75

0-6

13

Việt, Dũng (H.Kỳ)

-

Cường, Lộc (T.Long)

D

4.75

0-6

14

Dương, Nhân (DC)

-

Nam, Dũng (Toa Xe)

E

4.75

0-6

15

Hải, Hải (Tecco)

-

Phong, Báu (BIDV)

D

4.75

6-0

16

Chung, Nhật (QK4)

-

Tuấn, Thanh (T.Kỳ)

G

4.75

7-6

17

Thi, Hiếu (ĐHV)

-

Hà, Tuấn (TXTH)

G

4.75

6-3

18

Hồng, Hùng (D.Châu)

-

Cường, Thịnh (Visitec)

H

4.75

6-3

19

Anh, Vinh (S.Tài chính)

-

Vương, Phong (Q.Lưu)

H

4.75

0-6

20

Nam, Mạnh (GĐ Gas)

-

Hảo, Tuấn (X.Nghệ)

E

4.75

6-0

21

Hưng, Bảo (T.Long)

-

Tuấn, Kiên (Đ.Lực)

F

4.75

6-0

22

Sinh, Ngọc (HT)

-

Đồng, Vĩnh (M.Thanh) Bỏ

F

4.75

6-0

23

Long, Biên (TS1)

-

Vương, Phong (Q.Lưu)

H

4.75

3-6

24

Hồng, Hùng (D.Châu)

-

Anh, Vinh (S.Tài chính)

H

4.75

6-0

25

Chung, Nhật (QK4)

-

Hà, Tuấn (TXTH)

G

4.75

6-1

26

Tuấn, Thanh (T.Kỳ)

-

Thi, Hiếu (ĐHV)

G

4.75

6-7

27

Cường, Thịnh (Visitec)

-

Anh, Vinh (S.Tài chính)

H

4.75

6-0

28

Long, Biên (TS1)

-

Hồng, Hùng (D.Châu)

H

4.75

 

29

Vương, Phong (Q.Lưu)

-

Hồng, Hùng (D.Châu)

H

4.75

3-6

30

Cường, Thịnh (Visitec)

-

Long, Biên (TS1)

H

4.75

4-6

31

Chung, Nhật (QK4)

-

Thi, Hiếu (ĐHV)

G

4.75

6-0

32

Hà, Tuấn (TXTH)

-

Tuấn, Thanh (T.Kỳ)

G

4.75

6-0

33

Anh, Vinh (S.Tài chính)

-

Long, Biên (TS1)

H

4.75

0-6

34

Vương, Phong (Q.Lưu)

-

Cường, Thịnh (Visitec)

H

4.75

4-6

14h00 ngày 26/8/

2017

35

Hoàng – Dũng ( Kiểm toán )

-

Việt - Tú ( BIDV )

I

4.25

6-2

36

Tú - Hiền( ĐHV )

-

Hảo - Trí ( Diễn Châu )

I

4.25

7-5

37

Tuấn – Bình ( Star )      

-

Hải – Hùng (Giao tế)

III

4.25

3-6

38

Hoàng - Sinh ( Diễn Châu )

-

Khánh – Hùng (Tân Kỳ)

IV

4.25

5-7

39

Danh – Quang (Điện lực)

-

Quốc – Trung  (Quỳnh Lưu)

V

4.25

7-6

40

Thảo - Hiền (Cục thuế)

-

Vinh – Thư (C.An)

VI

4.25

6-3

41

Anh - Được (Quỳnh Lưu)

-

Dũng – Hùng (Cục thuế)

VII

4.25

6-3

42

Hoàng – Dũng (Kiểm toán)

-

Hảo – Trí (Diễn Châu)

I

4.25

6-3

43

Việt-Tú (BIDV)

-

Tú - Hiền (ĐHV)

I

4.25

4-6

44

Tuấn - Bình (Star)

-

Phúc – Khánh (Đồng đội)

III

4.25

1-6

45

Linh – Dương (Tân Kỳ)

-

Ngọc – Sơn (Cty 324)

II

4.25

6-3

46

Hoàng, Sinh (D.Châu)

-

Hùng – Tài (Trung  Long)

IV

4.25

0-6

47

Quốc, Trung (Q.Lưu)

-

Nam - Khánh (Tân kỳ)

V

4.25

0-6

48

Vinh, Thư (C.An)

-

Hoàng – Sơn (ASA)

VI

4.25

6-2

49

Dũng, Hùng (C.Thuế)

-

Nam – Hùng (Sở TC)

VII

4.25

2-6

50

Hoàng – Dũng (Kiểm toán)

-

Tú - Hiền (ĐHV)

I

4.25

6-2

51

Hảo – Trí (Diễn Châu)

-

Việt – Tú (BIDV)

I

4.25

0-6

52

Thua trận 45

-

Thành – Nghĩa (Bia HN)

II

4.25

6-0

53

Hải – Hùng (Giao tế)

-

Phúc – Khánh (Đồng đội)

III

4.25

2-6

54

Khánh – Hùng (Tân Kỳ)

-

Hùng – Tài (Trung  Long)

IV

4.25

1-6

55

Danh – Quang (Điện lực)

-

Nam – Khánh (Tân kỳ)

V

4.25

7-5

56

Thảo - Hiền (Cục thuế)

-

Hoàng – Sơn (ASA)

VI

4.25

6-1

57

Anh - Được (Quỳnh Lưu)

-

Nam – Hùng (Sở TC)

VII

4.25

5-7

58

Linh – Dương (Tân Kỳ)

-

Thành – Nghĩa (Bia HN)

II

4.25

6-0

59

Thuận – Thái (QK4)

-

Đông - Việt (246 HHT)

VIII

4.25

6-2

60

Hương – Bình (T50)

-

Tiến – Hoan (Toa xe)

IX

4.25

6-2

61

Thắng - Lâm (TLT)

-

Thành – Chương (246 HHT)

X

4.25

3-6

62

Chính – Đô (T50)

-

Nhơn - Hạnh (D. nghề 4)

XI

4.25

6-3

63

Thảo – Phúc (Diễn châu)

-

Hùng - Điều (246 HHT)

XII

4.25

2-6

64

Bình – Sơn (TLT)

-

Anh – Quân (Star)

XIII

4.25

6-0

65

Duy - Tuấn (Tân kỳ)

-

Hiền – Anh (Công an)

XIV

4.25

4-6

66

Thảo - Phúc (Diễn châu)

-

Toàn - Chinh(Vina)

XII

4.25

2-6

67

Anh – Quân (Star)

-

Lâm-Bình(Tân kỳ)

XIII

4.25

3-6

68

Duy - Tuấn (Tân kỳ)

-

Quyến – Dũng (ĐHV)

XIV

4.25

7-6

69

Hùng - Điều (246 HHT)

-

Toàn – Chinh (Vina)

XII

4.25

6-2

70

Bình – Sơn (TLT)

-

Lâm – Bình (Tân kỳ)

XIII

4.25

6-0

71

Hiền – Anh (Công an)

-

Quyến – Dũng (ĐHV)

XIV

4.25

7-5

72

Chính- Dinh (Quỳnh Lưu)

-

Tuấn – Thái (Vinaconex)

XV

4.25

2-6

73

Đông - Việt (246 HHT)

-

Dũng - Tuấn (Bia HN)

VIII

4.25

6-0

74

Tiến – Hoan (Toa xe)

-

Sĩ – Sơn (Quỳnh Lưu)

IX

4.25

6-2

75

Thắng - Lâm (TLT)

-

Chính – Dũng (BIDV)

X

4.25

 

76

Nhơn - Hạnh (D. nghề 4)

-

Hà – Minh (Điện Lực)

XI

4.25

6-0

77

Chinh – Dinh (Quỳnh Lưu)

-

Tâm – Tùng (26)

XV

4.25

3-6

78

Thuận – Thái (QK4)

-

Dũng - Tuấn (Bia HN)

VIII

4.25

6-0

79

Hương – Bình (T50)

-

Sĩ – Sơn (Quỳnh Lưu)

IX

4.25

 

80

Thành – Chương (246 HHT)

-

Chính – Dũng (BIDV)

X

4.25

 

81

Chính – Đô (T50)

-

Hà – Minh (Điện lực)

XI

4.25

6-0

82

Vũ – Long (Cienco4)

-

Thắng – Huy (Thái hòa)

XVI

4.25

0-6

83

Tuấn – Lâm (Bản vẽ)

-

Phong - Cường (324)

XVII

4.25

 

84

Truyền - Tuấn (Đầu máy)

-

Tiền - Giang (Quân y4)

XVIII

4.25

 

85

Quân – Dũng (VNPT)

-

Hùng – Anh (Cửa lò)

XIX

4.25

 

86

Hưng – Trí (ĐHV)

-

Hùng – Sĩ (Trung long)

XX

4.25

 

 

07h00 ngày 27/8/

2017

87

Phát – Trung (Star)

-

Hung – An (324)

XXI

4.25

 

88

Tuấn – Thái (Vinaconex)

-

Tâm - Tùng (26)

XV

4.25

 

89

Vũ – Long (Cienco4)

-

Huy – Kim (Diễn Châu)

XVI

4.25

 

90

Thua trận 83

-

Tuấn - Quân(Trường sơn2)

XVII

4.25

 

91

Thua trận 84

-

Phúc – Thương (ASA)

XVIII

4.25

 

92

Thua trận 85

-

Khánh - Đức (Hoàng kỳ)

XIX

4.25

 

93

Thua trận 86

-

Trọng - Điền (Cục thuế)

XX

4.25

 

94

Thua trận 87

-

Kỳ - Toàn (Diễn châu)

XXI

4.25

 

95

Thắng – Huy (Thái Hòa)

-

Huy – Kim (Diễn Châu)

XVI

4.25

 

96

Thắng trận 83

-

Tuấn – Quân (Trường sơn2)

XVII

4.25

 

97

Thắng trận 84

-

Phúc – Thương (ASA)

XVIII

4.25

 

98

Thắng trận 85

-

Khánh - Đức (Hoàng kỳ)

XIX

4.25

 

99

Thắng trận 86

-

Trọng - Điền (Cục thuế)

XX

4.25

 

100

Thắng trận 87

-

Kỳ - Toàn (Diễn Châu)

XXI

4.25

 

101

Chung - Đức (Quỳnh lưu)

-

Thắng - Hải (GĐ Gas)

XXII

4.25

 

102

Khánh – Tùng (Giao tế)

-

Lệ - Linh (Đầu máy)

XXIII

4.25

 

103

Thắng –Nguyên (Cienco4)

-

Chung – Hùng (Diễn Châu)

XXIV

4.25

 

104

Thước - Chiến(206)

-

Trung – Khánh (HHT)

XXV

4.25

 

105

Dung – Ly (ASA)

-

Hưng – Hùng (Cienco4)

XXVI

4.25

 

106

Hà – Anh (BIDV)

-

Hải - Cường (Tr. sơn 2)

XXVII

4.25

 

107

Hiền - Thắng (Quỳnh Lưu)

-

Lương - Thắng (HHT)

XXVII

4.25

 

108

Thua trận 101

-

An – Quân (Cửa Lò)

XXII

4.25

 

109

Thua trận 102

-

Dĩnh – Dương (206)

XXIII

4.25

 

110

Thua trận 103

-

Thanh – Long ( Tr. Sơn2)

XXIV

4.25

 

111

Thua trận 104

-

Anh – Công (Diễn châu)

XXV

4.25

 

112

Thua trận 105

-

Vũ – Quang (Quân Y4)

XXVI

4.25

 

113

Hà – Anh (BIDV)

-

Lương - Thắng (HHT)

XXVII

4.25

 

114

Hải - Cường (Tr.Sơn 2)

-

Hiền - Thắng (Quỳnh Lưu)

XXVII

4.25

 

14h00

27/8/

2017

115

Thắng trận 101

-

An – Quân (Cửa Lò)

XXII

4.25

 

116

Thắng trận 102

-

Dĩnh – Dương (206)

XXIII

4.25

 

117

Thắng trận 103

-

Thanh – Long ( Tr. Sơn2)

XXIV

4.25

 

118

Thắng trận 104

-

Anh – Công (Diễn châu)

XXV

4.25

 

119

Thắng trận 105

-

Vũ – Quang (Quân Y4)

XXVI

4.25

 

120

Hà – Anh (BIDV)

-

Hiền - Thắng (Quỳnh Lưu)

XXVII

4.25

 

121

Lương - Thắng (HHT)

-

Hải - Cường (Tr. Sơn 2)

XXVII

4.25

 

122

Nhất I

-

Nhì XXVII

1/32

4.25

 

123

Nhất II

-

Nhất III

1/32

4.25

 

124

Nhất IV

-

Nhất V

1/32

4.25

 

125

Nhất VI

-

Nhất VII

1/32

4.25

 

126

Nhất VIII

-

Nhất IX

1/32

4.25

 

127

Nhất X

-

Nhì XVIII- XXVI

1/32

4.25

 

128

Nhất XI

-

Nhất XII

1/32

4.25

 

129

Nhất XIII

-

Nhất XIV

1/32

4.25

 

130

Nhất XV

-

Nhất XVI

1/32

4.25

 

131

Nhất XVII

-

Nhì X - XVI

1/32

4.25

 

132

Nhất XVIII

-

Nhất XIX

1/32

4.25

 

133

Nhất XX

-

Nhất XXI

1/32

4.25

 

134

Nhất XXII

-

Nhất XXIII

1/32

4.25

 

135

Nhất XXIV

-

Nhất XXV

1/32

4.25

 

136

Nhất XXVI

-

Nhì II - IX

1/32

4.25

 

137

Nhất XXVII

-

Nhì I

1/32

4.25

 

138

Thắng trận 122

-

Thắng trận 124

1/16

4.25

 

139

Thắng trận 123

-

Thắng trận 125

1/16

4.25

 

140

Thắng trận 126

-

Thắng trận 128

1/16

4.25

 

141

Thắng trận 127

-

Thắng trận 129

1/16

4.25

 

142

Thắng trận 130

-

Thắng trận 132

1/16

4.25

 

143

Thắng trận 131

-

Thắng trận 133

1/16

4.25

 

144

Thắng trận 134

-

Thắng trận 136

1/16

4.25

 

145

Thắng trận 135

-

Thắng trận 137

1/16

4.25

 

146

Thắng trận 138

-

Thắng trận 139

TK1

4.25

 

147

Thắng trận 140

-

Thắng trận 141

TK2

4.25

 

148

Thắng trận 142

-

Thắng trận 143

TK3

4.25

 

149

Thắng trận 144

-

Thắng trận 145

TK4

4.25

 

150

Thắng TK1

-

Thắng TK2

BK1

4.25

 

151

Thắng TK3

-

Thắng TK4

BK2

4.25

 

152

Thắng BK1

-

Thắng BK2

CK

4.25

 

 

BẾ MẠC TRAO THƯỞNG

Ghi chú:  Lịch thi đấu có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp điều kiện thời tiết và thực tế tham gia giải, do vậy đề nghị các VĐV theo dõi sát thông báo của ban điều hành giải

NTV

 
.
Bình luận (0)
.
.