Kết quả thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2017 trên sân Trường Sơn

Thứ Sáu, 18/08/2017, 22:31 [GMT+7]
.

Trên Sân quần vợt Trường Sơn diễn ra các nội dung thi đấu: Đôi nam ngoại hạng; Đôi nam trình 4.75; Đôi nam trình 5.5.

ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU: SÂN QUẦN VỢT TRƯỜNG SƠN

Nội dung: Đôi nam ngoại hạng, đôi nam 4.75 và 5.5
Thời gian thi đấu:  Sáng 7h00; Chiều 14h00 
Ghi chú: Lịch có thể thay đổi do BTC bố trí các trận đấu cho phù hợp dao vậy đề nghị các VĐV có mặt đầu buổi thi đấu.
 

TG

TT

Nội dung

Bảng

Cặp đấu

KQ

7h00 ngày 18/8/2017

1

NH

A

Đường, Chất (H.Tĩnh)

-

Hiếu, Học (HHT)

6 - 2

2

NH

A

Huy, Hoàng (Tr.Long)

-

Sâm, Sâm (T.Hóa)

6 - 0

3

NH

B

Dũng, Được (Thái Hòa)

-

Quý, Tùng (H.Tĩnh)

6 - 7

4

NH

C

Tài, Dương (Vinaconex)

-

Kỳ, Vinh (Hoàng Kỳ)

6 - 2

5

NH

A

Đường, Chất (H.Tĩnh)

-

Sâm, Sâm (T.Hóa)

6 - 0

6

NH

A

Hiếu, Học (HHT)

-

Huy, Hoàng (Tr.Long)

2 - 6

7

NH

B

Thắng, Thắng (457)

-

Quý, Tùng (H.Tĩnh)

7 - 5

8

NH

B

Sơn, Vượng (T.Hóa)

-

Dũng, Được (Thái Hòa)

7 - 6

9

NH

C

Kỳ, Vinh (Hoàng Kỳ)

-

Phú, Toàn (Giao Tế)

7 - 6

KHAI MẠC

(16h00 ngày 18/8/2017 – Tất cả các vận động viên về sân Giao Tế dự lễ khai mạc)

17h00 ngày 18/8/2017

10

NH

A

Đường, Chất (H.Tĩnh)

-

Huy, Hoàng (Tr.Long)

6 - 2

11

NH

A

Sâm, Sâm (T.Hóa)

-

Hiếu, Học (HHT)

0 - 6

12

NH

B

Thắng, Thắng (457)

-

Dũng, Được (Thái Hòa)

3 - 6

13

NH

B

Quý, Tùng (H.Tĩnh)

-

Sơn, Vượng (T.Hóa)

6 - 3

14

NH

C

Tài, Dương (Vinaconex)

-

Phú, Toàn (Giao Tế)

6 - 3

15

4.75

D

Việt, Dũng (H.Kỳ)

-

Hải, Hải (Tecco)

2 - 6

16

4.75

D

Phong, Báu (BIDV)

-

Cường, Lộc (T.Long)

4 - 6

17

4.75

E

Dương, Nhân (DC)

-

Hảo, Tuấn (X.Nghệ)

4 - 6

18

4.75

E

Nam, Dũng (Toa Xe)

-

Nam, Mạnh (GĐ Gas)

4 - 6

19

4.75

F

Hưng, Bảo (T.Long)

-

Đồng, Vĩnh (M.Thanh)

6 - 0

20

4.75

F

Tuấn, Kiên (Đ.Lực)

-

Sinh, Ngọc (HT)

2 - 6

 

17h00 ngày 18/8/2017

21

4.75

D

Việt, Dũng (H.Kỳ)

-

Phong, Báu (BIDV)

2 - 6

22

4.75

D

Cường, Lộc (T.Long)

-

Hải, Hải (Tecco)

6 - 7

23

4.75

E

Dương, Nhân (DC)

-

Nam, Mạnh (GĐ Gas)

3 - 6

24

4.75

E

Hảo, Tuấn (X.Nghệ)

-

Nam, Dũng (Toa Xe)

6 - 3

25

4.75

F

Hưng, Bảo (T.Long)

-

Sinh, Ngọc (HT)

2 - 6

26

4.75

F

Đồng, Vĩnh (M.Thanh)

-

Tuấn, Kiên (Đ.Lực)

0 - 6

27

4.75

D

Việt, Dũng (H.Kỳ)

-

Cường, Lộc (T.Long)

0 - 6

28

4.75

D

Hải, Hải (Tecco)

-

Phong, Báu (BIDV)

 

29

4.75

G

Chung, Nhật (QK4)

-

Tuấn, Thanh (T.Kỳ)

 

30

4.75

G

Thi, Hiếu (ĐHV)

-

Hà, Tuấn (TXTH)

 

31

4.75

H

Hồng, Hùng (D.Châu)

-

Cường, Thịnh (Visitec)

 

32

4.75

H

Anh, Vinh (S.Tài chính)

-

Vương, Phong (Q.Lưu)

 

33

4.75

E

Dương, Nhân (DC)

-

Nam, Dũng (Toa Xe)

0 - 6

34

4.75

E

Nam, Mạnh (GĐ Gas)

-

Hảo, Tuấn (X.Nghệ)

 

35

4.75

F

Hưng, Bảo (T.Long)

-

Tuấn, Kiên (Đ.Lực)

 

36

4.75

F

Sinh, Ngọc (HT)

-

Đồng, Vĩnh (M.Thanh)

6 - 0

7h00 ngày 19/8/2017

37

4.75

H

Long, Biên (TS1)

-

Vương, Phong (Q.Lưu)

 

38

4.75

H

Hồng, Hùng (D.Châu)

-

Anh, Vinh (S.Tài chính)

 

39

4.75

G

Chung, Nhật (QK4)

-

Hà, Tuấn (TXTH)

 

40

4.75

G

Tuấn, Thanh (T.Kỳ)

-

Thi, Hiếu (ĐHV)

 

41

5.5

A

Trường, Dương (HT)

-

Bình, Vũ (ĐHV)

 

42

5.5

B

Tuấn, Hải (HT)

-

Vĩnh, Tuấn (Vui vẻ)

 

43

4.75

H

Cường, Thịnh (Visitec)

-

Anh, Vinh (S.Tài chính)

 

44

4.75

H

Long, Biên (TS1)

-

Hồng, Hùng (D.Châu)

 

45

5.5

A

Thua t41

-

Tú, Cường (Xứ Nghệ)

 

46

5.5

B

Thua t42

-

Việt, Tuấn (TS2)

 

47

4.75

H

Vương, Phong (Q.Lưu)

-

Hồng, Hùng (D.Châu)

 

48

4.75

H

Cường, Thịnh (Visitec)

-

Long, Biên (TS1)

 

49

4.75

G

Chung, Nhật (QK4)

-

Thi, Hiếu (ĐHV)

 

50

4.75

G

Hà, Tuấn (TXTH)

-

Tuấn, Thanh (T.Kỳ)

 

51

4.75

H

Anh, Vinh (S.Tài chính)

-

Long, Biên (TS1)

 

 

52

4.75

H

Vương, Phong (Q.Lưu)

-

Cường, Thịnh (Visitec)

 

14h00 ngày 19/8/2017

53

5.5

A

Thắng t41

-

Tú, Cường (Xứ Nghệ)

 

54

5.5

B

Thắng t42

-

Việt, Tuấn (TS2)

 

55

5.5

C

Châu, Tuyến (TS2)

-

Tuấn, Đức (HT)

 

56

5.5

D

Dũng, Hồng (TXTH)

-

Hùng, Minh (M.Thanh)

 

57

5.5

E

Thành, Hưng (ĐHV)

-

Thông, Tuấn (Đ.Máy)

 

58

NH

TK

Đường, Chất (Hà Tĩnh)

-

Sơn, Vượng (T.Hóa)

6 - 2

59

NH

TK

Thắng, Thắng (457)

-

Hiếu, Học (HHT)

6 - 0

60

NH

TK

Tài, Dương (Vinaconex)

-

Quý, Tùng (H.Tĩnh)

0 - 7

61

NH

TK

Kỳ, Vinh (Hoàng K

-

Huy, Hoàng (Trung Long)

2 - 6

62

5.5

F

Thanh, Anh (T.Hóa)

-

Minh, Tuấn (Hương Sen)

 

63

5.5

G

Trường, Thành (C.An)

-

Vui, Bảo (BIDV)

 

64

5.5

H

Tuấn, Danh (C.An)

-

Thái, Tú (TS2)

 

65

5.5

C

Thua t55

-

Dương, Hưng (470)

 

66

5.5

D

Thua t56

-

Tùng, Thành (Visitec)

 

67

5.5

E

Thua t57

-

Phương, Chung (C.Lò)

 

68

5.5

F

Thua t62

-

Đức, Sơn (P.B.Châu)

 

69

5.5

G

Thua t63

-

Dũng, Thanh (HT)

 

70

5.5

H

Thua t64

-

Hoàn, Hùng (Visitec)

 

71

5.5

C

Thắng t55

-

Dương, Hưng (470)

 

72

5.5

D

Thắng t56

-

Tùng, Thành (Visitec)

 

73

5.5

E

Thắng t57

-

Phương, Chung (C.Lò)

 

74

5.5

F

Thắng t62

-

Đức, Sơn (P.B.Châu)

 

75

5.5

G

Thắng t63

-

Dũng, Thanh (HT)

 

76

5.5

H

Thắng t64

-

Hoàn, Hùng (Visitec)

 

77

4.75

1/16

1/16: Nhất A

-

Nhì B

 

78

4.75

1/16

2/16: Nhất B

-

Nhì A

 

79

4.75

1/16

3/16: Nhất C

-

Nhì D

 

80

4.75

1/16

4/16: Nhất D

-

Nhì C

 

81

4.75

1/16

5/16: Nhất E

-

Nhì F

 

82

4.75

1/16

6/16: Nhất F

-

Nhì E

 

83

4.75

1/16

7/16: Nhất G

-

Nhì H

 

84

4.75

1/16

8/16: Nhất H

-

Nhì G

 

7h00 ngày 20/8/2017

85

5.5

1/16

1/16: Nhất A

-

Nhì B

 

86

5.5

1/16

2/16: Nhất B

-

Nhì A

 

87

5.5

1/16

3/16: Nhất C

-

Nhì D

 

88

5.5

1/16

4/16: Nhất D

-

Nhì C

 

89

5.5

1/16

5/16: Nhất E

-

Nhì F

 

90

5.5

1/16

6/16: Nhất F

-

Nhì E

 

91

5.5

1/16

7/16: Nhất G

-

Nhì H

 

92

5.5

1/16

8/16: Nhất H

-

Nhì G

 

93

NH

BK

Đường, Chất (H. Tĩnh)

-

Quý, Tùng (H. Tĩnh)

4 - 6

94

NH

BK

Thắng, Thắng (457)

-

Huy, Hoàng (Trung Long)

6 - 0

95

4.75

TK

TK1: Thắng 1/16

-

Thắng 3/16

 

96

4.75

TK

TK2: Thắng 2/16

-

Thắng 4/16

 

97

4.75

TK

TK3: Thắng 5/16

-

Thắng 7/16

 

98

4.75

TK

TK4: Thắng 6/16

-

Thắng 8/16

 

99

5.5

TK

TK1: Thắng 1/16

-

Thắng 3/16

 

100

5.5

TK

TK2: Thắng 2/16

-

Thắng 4/16

 

101

5.5

TK

TK3: Thắng 5/16

-

Thắng 7/16

 

102

5.5

TK

TK4: Thắng 6/16

-

Thắng 8/16

 

14h00  ngày 20/8/12017

103

4.75

BK

BK1: Thắng TK1

-

Thắng: TK3

 

104

4.75

BK

BK2: Thắng TK2

-

Thắng: TK4

 

105

5.5

BK

BK1: Thắng TK1

-

Thắng: TK3

 

106

5.5

BK

BK2: Thắng TK2

-

Thắng: TK4

 

107

4.75

CK

CK: Thắng BK1

-

Thắng BK2

 

108

5.5

CK

CK: Thắng BK1

-

Thắng BK2

 

109

NH

CK

Quý - Tùng (H. Tĩnh)

-

Thắng - Thắng (457)

 

BẾ MẠC TRAO THƯỞNG

(16h00 ngày 20/8/2017 – Tất cả các vận động viên về sân Giao Tế dự lễ bế mạc trao thưởng)

* NTV tiếp tục cập nhật

 

 

 

.
Bình luận (0)
.
.