Lịch thi đấu Giải Quần vợt Cúp NTV 2016

Thứ Tư, 10/08/2016, 16:34 [GMT+7]
.

Giải Quần vợt Cúp NTV "Tiếp sức học sinh đến trường năm học 2016-2017" diễn ra từ ngày 12-14/8/2016. Các VĐV sẽ thi đấu các hạng mục ở 3 sân: Trường Sơn, Trung Long và Giao tế (TP Vinh).

Sân Trường Sơn:

TG

TT

Nội dung

Bảng

Cặp đấu

KQ

7h00 ngày 12/8/2016

1

Trình 4.75

IX

Nhã, Mạnh (QK4)

-

Hải, Nam (Toa xe)

 

2

nt

X

Hoàng, Hùng (QK4)

-

Nam, An (DC)

 

3

nt

I

Biên, Hợp (T.Sơn)

-

Luân, Tuấn (B.Vẽ)

 

4

nt

I

Minh, Hưng (Đ.Lực)

-

Thắng, Tiến (NTV)

 

5

nt

II

Dương, Nhân (DC)

-

Tuấn, Hòa (X.Nghệ)

 

6

nt

II

Thái, Quân (T.Sơn)

-

Tý, Giáp (C.Lò)

 

7

nt

IX

Thua T1

-

Toàn, Phước (Y.Tế)

 

8

nt

X

Thua T2

-

Đồng, Vĩnh (ASA)

 

9

nt

I

Biên, Hợp (T.Sơn)

-

Thắng, Tiến (NTV)

 

10

nt

I

Luân, Tuấn (B.Vẽ)

-

Minh, Hưng (Đ.Lực)

 

11

nt

II

Dương, Nhân (DC)

-

Tý, Giáp (C.Lò)

 

12

nt

II

Tuấn, Hòa (X.Nghệ)

-

Thái, Quân (T.Sơn)

 

13

nt

IX

Thắng T1

-

Toàn, Phước (Y.Tế)

 

14

nt

X

Thắng T2

-

Đồng, Vĩnh (ASA)

 

15

Đơn Nam

 

Phương (C. Lò)

-

Được (Vinaconex)

 

16

nt

 

Hùng (HHT)

-

Hùng (X. Nghệ)

 

17

nt

 

Học (HHT)

-

Dũng (T. Hóa)

 

18

nt

 

Phú (HT)

-

Hiếu (HHT)

 

14h00 ngày 12/8/2016

19

Đơn Nam

 

T. Anh (C. Lò)

-

Hoàng (H. Kỳ)

 

20

nt

 

Huy (Huynh đệ)

-

Mạnh (HHT)

 

21

nt

 

Xuân (ASA)

-

Đường (HT)

 

22

Trình 4.75

I

Biên, Hợp (T.Sơn)

-

Minh, Hưng (Đ.Lực)

 

23

nt

I

Thắng, Tiến (NTV)

-

Luân, Tuấn (B.Vẽ)

 

24

nt

II

Dương, Nhân (DC)

-

Thái, Quân (T.Sơn)

 

25

nt

II

Tý, Giáp (C.Lò)

-

Tuấn, Hòa (X.Nghệ)

 

26

Ngoại Hạng

A

Vinh, Hoàng (ASA)

-

Hiếu, Sơn (BIDV)

 

27

nt

B

Phú, Tú (Hà Tĩnh)

-

Thắng, Kỳ (Bia Hà Nội)

 

28

nt

C

Thắng, Chất (Diễn Châu)

-

Quý, Cường (Thành Đô)

 

29

nt

D

Viết, Đường (Hà Tĩnh)

-

Hậu, Hiếu (Trường Sơn)

 

30

Trình 4.75

III

Nam, Trường (XD PCC)

-

Thắng, Linh (Đ.Máy)

 

31

nt

III

Việt, Hùng (Coeco)

-

Trí, Đông (B.Vẽ)

 

32

nt

XI

Tuấn, Phong (C.An)

-

Huy, Bảo (T.Hóa)

 

33

Ngoại Hạng

A

THUA

-

Hùng, Trung (Xăng Dầu)

 

34

nt

B

THUA

-

Thắng, Thắng (T. Sơn)

 

35

nt

C

THUA

-

Khánh, Tài (Bia HN)

 

36

nt

D

THUA

-

Hùng, Dũng (Tecco)

 

37

Trình 4.75

III

Nam, Trường (XD PCC)

-

Trí, Đông (B.Vẽ)

 

38

nt

III

Thắng, Linh (Đ.Máy)

-

Việt, Hùng (Coeco)

 

39

nt

XI

Thua

-

Việt, Thi (ĐHV)

 

40

nt

IV

Tú, Cường (ASA)

-

Thiện, Dung (VTC)

 

41

nt

IV

Chung, Phong (Q.Lưu)

-

Vinh, Khánh (B.Vẽ)

 

42

nt

XI

Thắng

-

Việt, Thi (ĐHV)

 

43

nt

XII

Thắng, Hải (Tecco)

-

Tuấn, Chung (H83)

 

44

nt

IV

Tú, Cường (ASA)

-

Vinh, Khánh (B.Vẽ)

 

45

nt

IV

Thiện, Dung (VTC)

-

Chung, Phong (Q.Lưu)

 

46

Đơn Nam

TK1

Long (Vinaconex)

-

Thắng T15

 

47

nt

TK2

Thắng T16

-

Thắng T17

 

48

nt

TK3

Thắng T18

-

Thắng T19

 

49

nt

TK4

Thắng T20

-

Thắng T21

 

7h00 ngày 13/8/2016

50

Ngoại Hạng

A

THẮNG

-

Hùng, Trung (Xăng Dầu)

 

51

nt

B

THẮNG

-

Thắng, Thắng (T. Sơn)

 

52

nt

C

THẮNG

-

Khánh, Tài (Bia HN)

 

53

nt

D

THẮNG

-

Hùng, Dũng (Tecco)

 

54

Trình 4.75

III

Nam, Trường (XD PCC)

-

Việt, Hùng (Coeco)

 

55

nt

III

Trí, Đông (B.Vẽ)

-

Thắng, Linh (Đ.Máy)

 

56

nt

IV

Tú, Cường (ASA)

-

Chung, Phong (Q.Lưu)

 

57

nt

IV

Vinh, Khánh (B.Vẽ)

-

Thiện, Dung (VTC)

 

58

nt

XII

Thua

-

Thảo, Thành (Thuế)

 

59

nt

V

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Dũng, Thành (Habeco)

 

60

nt

V

Cầm, Hòa (H.Sen)

-

Thắng, Tú (QK4)

 

61

nt

VI

Thanh, Thư (C.An)

-

Vân, Hùng (DC)

 

62

nt

VI

Tuấn, Danh (X.Nghệ)

-

Hồng, Trung (T.Sơn)

 

63

nt

XII

Thắng

-

Thảo, Thành (Thuế)

 

64

nt

V

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Thắng, Tú (QK4)

 

65

nt

V

Dũng, Thành (Habeco)

-

Cầm, Hòa (H.Sen)

 

66

nt

VI

Thanh, Thư (C.An)

-

Hồng, Trung (T.Sơn)

 

67

nt

VI

Vân, Hùng (DC)

-

Tuấn, Danh (X.Nghệ)

 

14h00 ngày 13/8/2016

68

Đơn Nam

BK1

TK1

-

TK2

 

69

nt

BK2

TK3

-

TK4

 

70

Ngoại Hạng

TK1

Nhất A

-

Nhì B

 

71

nt

TK2

Nhất B

-

NhìA

 

72

nt

TK3

Nhất C

-

Nhì D

 

73

nt

TK4

Nhất D

-

Nhì C

 

74

Trình 4.75

VII

Hùng, Nho (Đ.Máy)

-

Minh, Anh (Habeco)

 

75

nt

VII

Tú, Sỹ (X.Dầu)

-

Trung, Nam (Dạy Nghề)

 

76

nt

V

Đức, Vũ (X.Dầu)

-

Cầm, Hòa (H.Sen)

 

77

nt

V

Thắng, Tú (QK4)

-

Dũng, Thành (Habeco)

 

78

nt

VI

Thanh, Thư (C.An)

-

Tuấn, Danh (X.Nghệ)

 

79

nt

VI

Hồng, Trung (T.Sơn)

-

Vân, Hùng (DC)

 

80

nt

VII

Hùng, Nho (Đ.Máy)

-

Trung, Nam (Dạy Nghề)

 

81

nt

VII

Minh, Anh (Habeco)

-

Tú, Sỹ (X.Dầu)

 

82

nt

VIII

Toàn, Hiền (C.An)

-

Hải, Nhật (L.Hồng)

 

83

nt

VIII

Tiến, Lê (Đ.Máy)

-

Hưng, Hoàng (HHT)

 

84

nt

XIII

Hùng, Hiền (D.Khí)

-

Minh, Trường (KS M.T)

 

85

nt

XIV

Hùng, Tuyến (X.Nghệ)

-

Thanh, Nam (VTV)

 

86

nt

XV

Thắng, Khánh (Cieneo4)

-

Năng, Hảo (X.Nghệ)

 

87

nt

XVI

Linh, Thuận (QK4)

-

Ngọc, Hòa (B.Vẽ)

 

88

nt

VII

Hùng, Nho (Đ.Máy)

-

Tú, Sỹ (X.Dầu)

 

89

nt

VII

Trung, Nam (Dạy Nghề)

-

Minh, Anh (Habeco)

 

90

nt

VIII

Toàn, Hiền (C.An)

-

Hưng, Hoàng (HHT)

 

91

nt

VIII

Hải, Nhật (L.Hồng)

-

Tiến, Lê (Đ.Máy)

 

92

nt

XIII

Thua

-

Hợi, Hoàng (Bia HN)

 

93

nt

XIV

Thua

-

Nam, Hùng (T.Kỳ)

 

94

nt

XV

Thua

-

Tú, Long (T.Sơn)

 

95

nt

XVI

Thua

 

Tuấn, Hùng (VTV)

 

96

nt

VIII

Toàn, Hiền (C.An)

-

Tiến, Lê (Đ.Máy)

 

97

nt

VIII

Hưng, Hoàng (HHT)

-

Hải, Nhật (L.Hồng)

 

98

nt

XIII

Thắng

-

Hợi, Hoàng (Bia HN)

 

99

nt

XIV

Thắng

-

Nam, Hùng (T.Kỳ)

 

100

nt

XV

Thắng

-

Tú, Long (T.Sơn)

 

101

nt

XVI

Thắng

-

Tuấn, Hùng (VTV)

 

7h00 ngày 14/8/2016

102

nt

1/16

Nhất I

-

NHất ĨX

 

103

nt

2/16

Nhất II

-

NHất X

 

104

nt

3/16

Nhất II

-

NHất XI

 

105

nt

4/16

Nhất IV

-

NHất XII

 

106

nt

5/16

Nhất V

-

NHất XIII

 

107

nt

6/16

Nhất VI

-

NHất XIV

 

108

nt

7/17

Nhất VII

-

NHất XV

 

109

nt

8/16

Nhất VIII

-

NHất XVI

 

110

nt

TK1

Thắng 1/16

-

Thắng 2/16

 

111

nt

TK2

Thắng 3/16

-

Thắng 4/16

 

112

nt

TK3

Thắng 5/16

-

Thắng 6/16

 

113

nt

TK4

Thắng 7/16

-

Thắng 8/16

 

114

Ngoại hạng

BK1

Thắng TK1

-

Thắng TK3

 

115

nt

BK2

Thắng TK2

-

Thắng TK4

 

116

Trình 4.75

BK1

TK1

-

TK2

 

117

nt

BK2

TK3

-

TK4

 

14h00 14/8

118

Đơn Nam

CK

BK1

-

BK2

 

119

Ngoại hạng

CK

BK1

-

BK2

 

120

Trình 4.75

CK

BK1

-

BK2

 

Bế mạc trao thưởng

Sân Trung Long:

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

TT

Sân

Sáng 12/8

Hải, Thái (QK4)

-

Thắng, Hà (T.Hóa)

I

ĐN 4,25

1

Trong nhà

7h00

Tuấn, Anh (QL)

-

Anh, Vinh (STC)

I

ĐN 4,25

2

Trong nhà

7h00

Sửu, Tuấn (B.Vẽ)

-

Trung, Huy (DC)

II

ĐN 4,25

3

Trong nhà

8h00

Thuyết, Kỳ (DC)

-

Hoàng, Thái (ASA)

III

ĐN 4,25

4

Trong nhà

8h00

Thảo, Thanh (DC)

-

Kiên, Đạt (Thuế)

IV

ĐN 4,25

5

Trong nhà

 

Dũng, Phú (H.Đệ)

-

Quyền, Sang (D.Khí)

V

ĐN 4,25

6

Trong nhà

 

Sơ, Phát (Stars)

-

Chí, Kim (DC)

VI

ĐN 4,25

7

Trong nhà

 

Việt, Bảo (TXTH)

-

Khánh, Lâm (Giao Tế)

VII

ĐN 4,25

8

Trong nhà

 

Bình, Cường (H.KỲ)

-

Cường, Vy (Dạy Nghề)

VIII

ĐN 4,25

9

Trong nhà

 

Tú, Phương (HHT)

-

Tuấn, Long (QK4)

IX

ĐN 4,25

10

Trong nhà

 

Hùng, Anh (VTC)

-

Nam, Hùng (STC)

X

ĐN 4,25

11

Trong nhà

 

Anh, Quân (Stars)

-

Quyết, Dũng (ĐHV)

XI

ĐN 4,25

12

Trong nhà

Sáng 12/8

Giang, Vinh (X.Dầu)

-

Long, Cường (D.Nghề)

XII

ĐN 4,25

13

Ngoài trời

Trận 1

7h00

Hùng, Cường (HHT)

-

Long, Luận (T.Sơn)

XIII

ĐN 4,25

14

Ngoài trời

Trận 2

7h00

Tuấn, Lộc (TĐ B.Vẽ)

-

Việt, Anh (T.Long)

XIV

ĐN 4,25

15

Ngoài trời

Trận 3

8h00

Tuấn, Trung (Stars)

-

Quân, Việt (T.Sơn)

XV

ĐN 4,25

16

Ngoài trời

Trận 4

8h00

Vinh, Hoàng (Y Tế)

-

Hùng, Phúc (C.Lò)

XVI

ĐN 4,25

17

Ngoài trời

Trận 5

 

Dũng, Mai (DC)

-

An, Quân (C.Lò)

XVII

ĐN 4,25

18

Ngoài trời

Trận 6

 

Dũng, Thiện (T.Sơn)

-

Long, Phức (H.Đệ)

XVIII

ĐN 4,25

19

Ngoài trời

Trận 7

 

Trương, Đức (HHT)

-

Chiến, Hiền (C.Thuế)

XIX

ĐN 4,25

20

Ngoài trời

 

Tuấn, Thắng (H.Kỳ)

-

Hoài, Anh (Dạy Nghề)

XX

ĐN 4,25

21

Ngoài trời

 

Bình, Hương (L.Hồng)

-

Thanh, Hiền (Q.Lưu)

XXI

ĐN 4,25

22

Ngoài trời

Chiều 12/8

14h00

Tuấn, Vinh (C.An)

-

Hưng, Tuấn (Stars)

XXII

ĐN 4,25

23

Trong nhà

14h00

Thành, Tân (H.Đệ)

-

Hoàng, Hải (Tôn mát)

XXIII

ĐN 4,25

24

Trong nhà

 

Hiệp, Đề (HHT)

-

Được, Thông (Q.Lưu)

XXIII

ĐN 4,25

25

Trong nhà

 

Hải, Thái (QK4)

-

Anh, Vinh (STC)

I

ĐN 4,25

26

Trong nhà

 

Thắng, Hà (T.Hóa)

-

Tuấn, Anh (QL)

I

ĐN 4,25

27

Trong nhà

 

THUA

-

Cao, Giáp (T.Long)

II

ĐN 4,25

28

Trong nhà

 

THUA

-

Quyền, Tuyền (T.Hóa)

III

ĐN 4,25

29

Trong nhà

 

THUA

-

Thắng, Linh (BIDV)

IV

ĐN 4,25

30

Trong nhà

 

THUA

-

Tuấn, Linh (Hoàng Kỳ)

V

ĐN 4,25

31

Trong nhà

 

THUA

-

Chân, Nam (C.Lò)

VI

ĐN 4,25

32

Trong nhà

 

THUA

-

Hùng, Anh (Diễn Châu)

VII

ĐN 4,25

33

Trong nhà

 

THUA

-

Khánh, Hùng (T.Kỳ)

VIII

ĐN 4,25

34

Trong nhà

 

THUA

-

Thương, Nam(Việt Hàn)

IX

ĐN 4,25

35

Trong nhà

 

THUA

-

Linh, Dũng (NHNN)

X

ĐN 4,25

36

Trong nhà

 

THUA

-

Trung, Đức (Q.Lưu)

XI

ĐN 4,25

37

Trong nhà

 

THUA

-

Đường, Sơn (Tân Kỳ)

XII

ĐN 4,25

38

Trong nhà

Chiều 12/8

14h00

THUA

-

Anh, Linh (H.Đệ)

XIII

ĐN 4,25

39

Ngoài trời

Trận 1

14h00

THUA

-

Phong, Bảo (Đ.Máy)

XIV

ĐN 4,25

40

Ngoài trời

Trận 2

 

THUA

-

Hưng, An (Cieneo)

XV

ĐN 4,25

41

Ngoài trời

Trận 3

 

THUA

-

Trọng, Tú (Thuế)

XVI

ĐN 4,25

42

Ngoài trời

Trận 4

 

THUA

-

Chỉnh, Thanh (H.Đệ)

XVII

ĐN 4,25

43

Ngoài trời

Trận 5

 

THUA

-

Hiếu, Cường (T.Long)

XVIII

ĐN 4,25

44

Ngoài trời

Trận 6

 

THUA

-

Dương, Thanh (X.Dầu)

XIX

ĐN 4,25

45

Ngoài trời

Trận 7

 

THUA

-

Hùng, Hùng (Trung Long)

XX

ĐN 4,25

46

Ngoài trời

Trận 8

 

THUA

-

Hồng, Tâm (DC)

XXI

ĐN 4,25

47

Ngoài trời

 

THUA

-

Dinh, Chính (Q.Lưu)

XXII

ĐN 4,25

48

Ngoài trời

 

Thành, Tân (H.Đệ)

-

Được, Thông (Q.Lưu)

XIII

ĐN 4,25

50

Ngoài trời

 

Hoàng, Hải (Tôn mát)

-

Hiệp, Đề (HHT)

XIII

ĐN 4,25

51

Ngoài trời

 

Huy, Tuấn (H.Đệ)

-

Anh, Trường (C.An)

A

ĐN 6.50

52

Ngoài trời

 

Hợi, Thắng (Bia HN)

-

Long, Sơn (T.Sơn)

B

ĐN 6.50

53

Ngoài trời

Sáng 13/8

Trung, Tình (H.Tĩnh)

-

Châu, Tài (T.Sơn)

C

ĐN 6.50

54

Trong nhà

7h00

Học, Hiếu (HHT)

-

Sơn, Tùng (QK4)

D

ĐN 6.50

55

Trong nhà

7h00

Hậu, Huệ (T.Sơn)

-

Giáp, Dũng (HT)

E

ĐN 6.50

49

Trong nhà

 

Thành, Duy (ĐHV)

-

Thanh, Tú (HT)

F

ĐN 6.50

56

Trong nhà

 

Hải, Thái (QK4)

-

Tuấn, Anh (QL)

I

ĐN 4.25

57

Trong nhà

 

Anh, Vinh (STC)

-

Thắng, Hà (T.Hóa)

I

ĐN 4.25

58

Trong nhà

 

THẮNG

-

Cao, Giáp (T.Long)

II

ĐN 4.25

59

Trong nhà

 

THẮNG

-

Quyền, Tuyền (T.Hóa)

III

ĐN 4.25

60

Trong nhà

 

THẮNG

-

Thắng, Linh (BIDV)

IV

ĐN 4.25

61

Trong nhà

 

THẮNG

-

Tuấn, Linh (H.Kỳ)

V

ĐN 4.25

62

Trong nhà

 

THẮNG

-

Chân, Nam (C.Lò)

VI

ĐN 4.25

63

Trong nhà

 

THẮNG

-

Hùng, Anh (Diễn Châu)

VII

ĐN 4.25

64

Trong nhà

Sáng 13/8

7h00

THẮNG

-

Khánh, Hùng (T.Kỳ)

VIII

ĐN 4.25

65

Ngoài trời

7h00

THẮNG

-

Thương, Nam(ViệtHàn)

IX

ĐN 4.25

66

Ngoài trời

8h00

THẮNG

-

Linh, Dũng (NHNN)

X

ĐN 4.25

67

Ngoài trời

8h00

THẮNG

-

Trung, Đức (Q.Lưu)

XI

ĐN 4.25

68

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Đường, Sơn (Tân Kỳ)

XII

ĐN 4.25

69

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Anh, Linh (Huynh Đệ)

XIII

ĐN 4.25

70

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Phong, Bảo (Đ.Máy)

XIV

ĐN 4.25

71

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Hưng, An (Cieneo)

XV

ĐN 4.25

72

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Trọng, Tú (Thuế)

XVI

ĐN 4.25

73

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Chỉnh, Thanh (HuynhĐệ)

XVII

ĐN 4.25

74

Ngoài trời

Chiều 13/8

14h00

THẮNG

-

Hiếu, Cường(TrungLong)

XVIII

ĐN 4.25

75

Trong nhà

14h00

THẮNG

-

Dương, Thanh (XăngDầu)

XIX

ĐN 4.25

76

Trong nhà

 

THẮNG

-

Hùng, Hùng (Trung Long)

XX

ĐN 4.25

77

Trong nhà

 

THẮNG

-

Hồng, Tâm (Diễn Châu)

XXI

ĐN 4.25

78

Trong nhà

 

THUA

-

Hùng, Phúc (X.Dầu)

A

ĐN 6.50

79

Trong nhà

 

THUA

-

Hải, Sơn (Đ.Lực)

B

ĐN 6.50

80

Trong nhà

 

THUA

-

Anh, Quyết (C.Lò)

C

ĐN 6.50

81

Trong nhà

 

Nhất I

 

Nhì XIV,XV,XVI

1/16

ĐN 4.25

82

Trong nhà

 

Nhất XIII

 

Nhì II, III, IV

1/16

ĐN 4.25

83

Trong nhà

 

Nhất II

 

Nhì XVII, XVIII, XIX

1/16

ĐN 4.25

84

Trong nhà

 

Nhất XV

 

Nhì V, VI, VII

1/16

ĐN 4.25

85

Trong nhà

 

Nhất III

 

Nhì XX, XXI, XXII

1/16

ĐN 4.25

86

Trong nhà

 

Nhất XVI

 

Nhì VIII, IX, X

1/16

ĐN 4.25

87

Trong nhà

 

Nhất IV

 

Nhất XVII

1/16

ĐN 4.25

88

Trong nhà

 

Nhất XVIII

 

Nhì XI, XII, XIII

1/16

ĐN 4.25

89

Trong nhà

 

Nhất V

 

Nhất XIX

1/16

ĐN 4.25

90

Trong nhà

 

Nhất XX

 

Nhất VI

1/16

ĐN 4.25

91

Trong nhà

 

Nhất XXI

 

Nhất VII

1/16

ĐN 4.25

92

Trong nhà

Chiều 13/8

14h00

THẮNG

-

Dinh, Chính (Q.Lưu)

XXII

ĐN 4.25

93

Ngoài trời

14h00

Thành, Tân (Huynh Đệ)

-

Hiệp, Đề (HHT)

XXIII

ĐN 4.25

94

Ngoài trời

14h30

Được, Thông (Q.Lưu)

-

Hoàng, Hải (Tôn mát)

XXIII

ĐN 4.25

95

Ngoài trời

14h30

THUA

-

Long, Minh (Xứ Nghệ)

D

ĐN 6.50

96

Ngoài trời

 

THUA

-

Kỳ, Xuân (ASA)

E

ĐN 6.50

97

Ngoài trời

 

THUA

-

Đông, Long (VTV)

F

ĐN 6.50

98

Ngoài trời

 

Nhất VIII

 

Nhất XXII

1/16

ĐN 4.25

99

Ngoài trời

 

Nhất XXIII

 

Nhất IX

1/16

ĐN 4.25

100

Ngoài trời

 

Nhất X

 

Nhì I

1/16

ĐN 4.25

101

Ngoài trời

 

Nhất XI

 

Nhất XII

1/16

ĐN 4.25

102

Ngoài trời

 

Nhất XIV

 

Nhì XXIII

1/16

ĐN 4.25

103

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Hùng, Phúc (X.Dầu)

A

ĐN 6.50

104

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Hải, Sơn (Đ.Lực)

B

ĐN 6.50

105

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Anh, Quyết (C.Lò)

C

ĐN 6.50

106

Ngoài trời

Sáng 14/8

7h00

Thắng trận 82

 

Thắng trận 84

1/8

ĐN 4.25

107

Trong nhà

7h00

Thắng trận 83

 

Thắng trận 85

1/8

ĐN 4.25

108

Trong nhà

8h00

Thắng trận 86

 

Thắng trận 88

1/8

ĐN 4.25

109

Trong nhà

8h00

Thắng trận 87

 

Thắng trận 89

1/8

ĐN 4.25

110

Trong nhà

 

THẮNG

-

Long, Minh (Xứ Nghệ)

D

ĐN 6.50

111

Trong nhà

 

THẮNG

-

Kỳ, Xuân (ASA)

E

ĐN 6.50

112

Trong nhà

 

Thắng trận 107

 

Thắng trận 109

TK1

ĐN 4.25

113

Trong nhà

 

Thắng trận 108

 

Thắng trận 110

TK2

ĐN 4.25

114

Trong nhà

 

Nhất C

 

Nhì D, E, F

TK1

ĐN 6.50

115

Trong nhà

 

Nhất A

 

Nhất B

TK2

ĐN 6.50

116

Trong nhà

 

Thắng TK1

 

Thắng TK3

BK1

ĐN 4.25

117

Trong nhà

 

Thắng TK2

 

Thắng TK4

BK2

ĐN 4.25

118

Trong nhà

Sáng 14/8

7h00

Thắng trận 90

 

Thắng trận 92

1/8

ĐN 4.25

119

Ngoài trời

7h00

Thắng trận 91

 

Thắng trận 99

1/8

ĐN 4.25

120

Ngoài trời

8h00

Thắng trận 100

 

Thắng trận 102

1/8

ĐN 4.25

121

Ngoài trời

8h00

Thắng trận 101

 

Thắng trận 103

1/8

ĐN 4.25

122

Ngoài trời

 

THẮNG

-

Đông, Long (VTV)

F

ĐN 6.50

123

Ngoài trời

 

Thắng trận 119

 

Thắng trận 121

TK3

ĐN 4.25

124

Ngoài trời

 

Thắng trận 120

 

Thắng trận 122

TK4

ĐN 4.25

125

Ngoài trời

 

Nhất D

 

Nhất E

TK3

ĐN 6.50

126

Ngoài trời

 

Nhất F

 

Nhì A, B, C

TK4

ĐN 6.50

127

Ngoài trời

 

Thắng TK1

 

Thắng TK2

BK1

ĐN 6.50

128

Ngoài trời

 

Thắng TK3

 

Thắng TK4

BK2

ĐN 6.50

129

Ngoài trời

Chiều 14/8

14h00

Thắng BK1

 

Thắng BK2

CK

ĐN 6.5

130

Trong nhà

 

Thắng BK1

 

Thắng BK2

CK

ĐN 4.25

131

Trong nhà

 

BẾ MẠC – TRAO THƯỞNG

 

 

Sân Giao tế:

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Nội dung

TT

Kết quả

Chiều 11/8

 

17h00

Cúc, Huyên (D.Châu)

-

Hương, Lài (ĐHV)

A

Đôi nữ

1

 

Nhung, Long (D.Châu)

-

Linh, Thanh (NTV)

A

Đôi nữ

2

 

Thúy, Hường (HT)

-

Hà, Hà (H.Sen)

B

Đôi nữ

3

 

Sánh, Luyện (Diễn Châu)

-

Thành, Thân (Bản vẽ)

C

Lãnh đạo

4

 

Cúc, Huyên (D.Châu)

-

Linh, Thanh (NTV)

A

Đôi nữ

5

 

Hương, Lài (ĐHV)

-

Nhung, Long (D.Châu)

A

Đôi nữ

6

 

THUA TRẬN 4

 

Trung, Hoa (UBND tỉnh)

C

Lãnh đạo

7

 

THUA TRẬN 3

-

Thanh, Bình (D.Châu)

B

Đôi nữ

8

 

THẮNG TRẬN 4

 

Trung, Hoa (UBND tỉnh)

C

Lãnh đạo

9

 

Cúc, Huyên (D.Châu)

-

Nhung, Long (D.Châu)

A

Đôi nữ

10

 

Linh, Thanh (NTV)

-

Hương, Lài (ĐHV)

A

Đôi nữ

11

 

THẮNG TRẬN 3

-

Thanh, Bình (D.Châu)

B

Đôi nữ

12

 

Nhất A

 

Nhì B

BK1

Đôi nữ

13

 

Nhất B

 

Nhì A

BK2

Đôi nữ

14

 

Thắng BK1

 

Thắng BK2

CK

Đôi nữ

15

 

 

TG

TT

Nội dung

Bảng

Cặp đấu

KQ

7h00 12/8/2016

1

Trình 5.75

A

Bằng, Hưng (Sony)

-

Hồng, Dũng (T.Hóa)

 

2

nt

A

Tuấn, Hoàng (HT)

-

Hải, Tuấn (Y.Tế)

 

3

nt

B

Minh, Đức (HT)

-

Thành, Vinh (ASA)

 

4

nt

C

Sơn, Trung (X.Nghệ)

-

Tùng, Luận (C.An)

 

5

nt

A

Bằng, Hưng (Sony)

-

Hải, Tuấn (Y.Tế)

 

6

nt

A

Hồng, Dũng (T.Hóa)

-

Tuấn, Hoàng (HT)

 

7

nt

B

Thua

-

Chung, Thắng (T.Sơn)

 

8

nt

C

Thua

-

Hường, Tuyến (T.Sơn)

 

9

nt

D

Quân, Hải (Teccô)

-

Đệ, Mạnh (NS4)

 

10

nt

E

Bình, Nam (VTC)

-

Trung, Sơn (ASA)

 

11

nt

B

Thắng

 

Chung, Thắng (T.Sơn)

 

12

nt

C

Thắng

 

Hường, Tuyến (T.Sơn)

 

14h00 ngày 12/8/12016

13

nt

D

Thua

-

Hải, Bình (LĐQV)

 

14

nt

E

Thua

-

Tú, Quý (VTV)

 

15

nt

A

Bằng, Hưng (Sony)

-

Tuấn, Hoàng (HT)

 

16

Nt

A

Hải, Tuấn (Y.Tế)

-

Hồng, Dũng (T.Hóa)

 

17

Lãnh Đạo

A

Ngọc, Nhân (NTV + Q.L)

-

Thập, Trường (H.Tĩnh)

 

18

Nt

B

Nông, Hào (TNMT)

-

Hải, Danh (H.Tĩnh)

 

19

Nt

B

Dũng, Vũ (Trường nghề)

-

Lương, Dương (VTV)

 

20

Nt

D

Điều, Cường (UBND)

 

Đức, Hải (QH4)

 

21

Nt

D

Chung, Minh (H.Tĩnh)

 

Quý, Hồng (T.Kỳ)

 

22

Nt

A

Thập, Trường (H.Tĩnh)

-

Phương, Canh (Vinh)

 

23

Nt

B

Nông, Hào (TNMT)

-

Lương, Dương (VTV)

 

24

Nt

B

Hải, Danh (H.Tĩnh)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

 

25

Nt

D

Điều, Cường (UBND)

 

Quý, Hồng (T.Kỳ)

 

26

Nt

D

Đức, Hải (QH4)

 

Chung, Minh (H.Tĩnh)

 

27

Nt

A

Ngọc, Nhân (NTV + Q.L)

 

Phương, Canh (Vinh)

 

28

Nt

B

Nông, Hào (TNMT)

-

Dũng, Vũ (Trường nghề)

 

29

Nt

B

Lương, Dương (VTV)

-

Hải, Danh (H.Tĩnh)

 

30

Nt

D

Điều, Cường (UBND)

 

Chung, Minh (H.Tĩnh)

 

31

Nt

D

Quý, Hồng (T.Kỳ)

 

Đức, Hải (QH4)

 

32

Trình 5.75

D

Thắng

-

Hải, Bình (LĐQV)

 

33

Nt

E

Thắng

-

Tú, Quý (VTV)

 

34

nt

F

Hoàng, Giáp (HT)

-

Hiền, Vinh (C.An)

 

35

Nt

G

Hùng, Tuấn (HHT)

-

Thông, Tuấn (Đ.Máy)

 

7h00 13/8/2016

36

Trình 5.75

F

Thua

-

Phương, Hùng (C.Lò)

 

37

nt

G

Thua

-

Thịnh, Tùng (Đ.Sắt)

 

38

Lãnh Đạo

TK1

Nhất A

-

Nhì C

 

39

nt

TK2

Nhất C

-

Nhì A

 

40

nt

TK3

Nhất B

-

Nhì D

 

41

nt

TK4

Nhất D

-

Nhì B

 

42

nt

BK1

Thắng TK1

-

Thắng TK3

 

43

nt

BK2

Thắng TK2

-

Thắng TK4

 

44

nt

CK

Thắng BK1

-

Thắng BK2

 

45

Trình 5.75

F

Thắng

-

Phương, Hùng (C.Lò)

 

46

nt

G

Thắng

-

Thịnh, Tùng (Đ.Sắt)

 

47

nt

H

Nam, Bảo (H.Đệ)

-

Sơn, Vương (Q.Lưu)

 

48

nt

I

Ngân, Hùng (X.Nghệ)

-

Trường, Hoàng (T.Sơn)

 

49

nt

H

Thua

-

Bình, Vũ (ĐHV)

 

14h00 ngày 13/8/12016

50

nt

I

Thua

-

Dũng, Dũng (ASA)

 

51

nt

K

Minh, Hạnh (QK4)

-

Nghĩa, Cường (Habeco)

 

52

nt

L

Nam, Tùng (HT)

-

Tùng, Hồng (Đ.Sắt)

 

53

nt

M

Hùng, Hoàn (Đ.Sắt)

-

Sinh, Sơn (HT)

 

54

nt

M

Hà, Kiên (Đ.Lực)

-

Giang, Cường (X. Nghệ)

 

55

nt

H

Thắng

-

Bình, Vũ (ĐHV)

 

56

nt

I

Thắng

-

Dũng, Dũng (ASA)

 

57

nt

K

Thua

-

Được, Vinh (Vinaconex)

 

58

nt

L

Thua

-

Hà, Đạt (T.Hóa)

 

59

nt

M

Hùng, Hoàn (Đ.Sắt)

-

Giang, Cường (X. Nghệ)

 

60

nt

M

Sinh, Sơn (HT)

-

Hà, Kiên (Đ.Lực)

 

61

nt

K

Thắng

-

Được, Vinh (Vinaconex)

 

62

nt

L

Thắng

-

Hà, Đạt (T.Hóa)

 

63

nt

M

Hùng, Hoàn (Đ.Sắt)

-

Hà, Kiên (Đ.Lực)

 

64

nt

M

Giang, Cường (X. Nghệ)

-

Sinh, Sơn (HT)

 

65

nt

1/16

Nhất A

-

Nhì B,C,D,E,F

 

66

nt

2/16

Nhất M 

-

Nhì G,H,I,K, L

 

67

nt

3/16

Nhất B

-

Nhì A

 

68

nt

4/16

Nhất C

-

Nhất D

 

69

nt

5/16

Nhất E

-

Nhất F

 

70

nt

6/16

Nhất G

-

Nhất H

 

71

nt

7/16

Nhất I

-

Nhất K

 

72

nt

8/16

Nhất L

-

Nhì M

 

7h00 14/8

 

73

Trình 5.75

TK1

Thắng 1/16

-

Thắng 2/16

 

74

nt

TK2

Thắng 3/16

-

Thắng 4/16

 

75

nt

TK3

Thắng 5/16

-

Thắng 6/16

 

76

nt

TK4

Thắng 7/16

-

Thắng 8/16

 

77

Trình 5.75

BK1

Thắng TK1

-

Thắng TK2

 

78

nt

BK2

Thắng TK3

-

Thắng TK4

 

14h00

79

Trình 5.75

CK

Thắng BK1

-

Thắng BK2

 

 

Bình luận (0)
.
.