Trình độ hội viên Liên đoàn Quần vợt Nghệ An năm 2016

Thứ Sáu, 11/03/2016, 11:27 [GMT+7]
.

Các hội viên của Liên đoàn Quần vợt Nghệ An năm 2016 tiếp tục bổ sung thông tin chi tiết để truyenhinhnghean.vn cập nhật.

TT

Họ và tên

CLB

Trình

1

Tạ Trung Quang

 

4.0

2

Lê Trọng Tài

Vinaconex

4.0

3

Bùi Tiến Dũng

Tecco

3.75

4

Nguyễn Anh Hoàng

Hoàng Kỳ

3.75

5

Nguyễn Thành Được

Vinaconex

3.75

6

Đậu Bắc Sơn

Trường Sơn 1

3.50

7

Trần Đức Thành

nt

3.50

8

Lã Trường Kỳ

Đầu máy

3.50

9

Nguyễn Hoàng Anh

Hương Sen

3.50

10

Phan Anh Tuấn

Công An

3.50

11

Trần Việt Hùng

Hà Huy Tập

3.50

12

Hoàng Ngọc Hiếu

Hà Huy Tập

3.50

13

Văn Sỹ Hùng

Trường Sơn 1

3.25

14

Nguyễn Xuân Long

Hương Sen

3.25

15

Hồ Khánh Lâm

Hương Sen

3.25

16

Nguyễn Văn Trường

Công An

3.25

17

Hoàng Tuấn Anh

Cửa Lò

3.25

18

Hoàng Quang Phương

Cửa Lò

3.25

19

Hoàng Văn Hiền

Công An

3.25

20

Nguyễn Xuân Quân

Tecco

3.25

21

Tuấn

 

3.25

22

 

Thái Hòa

3.25

23

 

Thái Hòa

3.0+

24

Bùi Trọng Vui

Trường Sơn 2

3.0+

25

Nguyễn Mạnh Cường

Trường Sơn 2

3.0+

26

Nguyễn Xuân Hải

NTV+

3.0+

27

Phạm Thành Long

Trường Sơn 1

3.0+

28

Nguyễn Duy Chung

Trường Sơn 1

3.0+

29

Trần Quỳnh Nguyên

Trường Sơn 1

3.0

30

Trương Đình Hùng

Xăng Dầu

3.0

31

Nguyễn Văn Minh

Hương Sen

3.0

32

Nguyễn Viết Thắng

Trường Sơn 1

3.0

33

Đinh Văn Dũng

Sông Lam

3.0

34

Nguyễn Công Nam

ASA

3.0

35

Võ Đình Hồng

Trường Sơn 1

3.0-

36

Đinh Xuân Hoàng

Trường Sơn 1

3.0-

37

Nguyễn Duy Xuân

Vinaconex

3.0-

38

Hồ Văn Phúc

Vinaconex

3.0-

39

Nguyễn Văn Học

Hà Huy Tập

3.0-

40

Trần Viết Mạnh

Hà Huy Tập

3.0-

41

 

 

3.0-

42

Nguyễn Anh Tuấn

Cửa Lò

3.0-

43

Nguyễn Xuân Huy

Sông Lam

3.0-

44

Trần Huy Tuấn

Đầu Máy

3.0-

45

Thành

Đầu Máy

3.0-

46

Nguyễn Công Thành

Visitec

3.0-

47

Nguyễn Viết Hường

Trường Sơn 1

2.75

48

Nguyễn Hữu Hiền

Trường Sơn 1

2.75

49

Bùi Thanh Trường

Trường Sơn 1

2.75

50

Nguyễn Văn Tú

Trường Sơn 2

2.75

51

Đàm Văn Thông

Đầu Máy

2.75

52

Nguyễn Ngọc Chung

Đầu Máy

2.75

53

Phan Anh Tuấn

Đầu Máy

2.75

54

Nguyễn Minh Tiến

Đầu Máy

2.75

55

Đặng Đình Khánh

Đầu Máy

2.75

56

Hoàng Mạnh Hùng

Kiểm Toán

2.75

57

Lê Đình Danh

Coecco

2.75

58

Nguyễn Việt Hùng

Coecco

2.75

59

Hoàng Ngọc Hiếu

Công An

2.75

60

Nguyễn Mạnh Tuấn

Công An

2.75

61

Thái Thanh Phong

Công An

2.75

62

Nguyễn Hồ Du

Công An

2.75

63

Đặng Hùng Vĩnh

Công An

2.75

64

Lê Hòa

Diễn Châu

2.75

65

Nguyễn Phạm Hùng

Diễn Châu

2.75

66

Nguyễn Văn Hòa

Giao tế

2.75

67

 

Hà Huy Tập

2.75

68

Công Minh

Hương Sen

2.75

69

Bùi Duy Sơn

NTV+

2.75

70

Nguyễn Cảnh Tùng

Visitec

2.75

71

Cao Thịnh

Visitec

2.75

72

Trương Bá Hồng

Visitec

2.75

73

Phan Văn Hoàn

Visitec

2.75

74

Vũ Đình Hà

Điện Lực

2.75

75

Nguyễn Xuân Kiên

Điện Lực

2.75

76

Nguyễn Đình Dũng

Sông Lam

2.75

77

Trần Quang Trung

Trường Sơn 1

2.50

78

Đường Mạnh Hùng

Trường Sơn 1

2.50

79

Trần Văn Dũng

Trường Sơn 1

2.50

80

Trần Minh Châu

Trường Sơn 2

2.50

81

Trần Quốc Huy

Trường Sơn 2

2.50

82

Trần Ngọc Long

Trường Sơn 2

2.50

83

Từ Thái

Trường Sơn 2

2.50

84

Thái Dũng

Trường Sơn 2

2.50

85

Trần Quốc Bảo

Trường Sơn 2

2.50

86

Trần Đức

Xăng Dầu

2.50

87

Lê Văn Minh

Xăng Dầu

2.50

88

Nguyễn Duy Tú

Xăng Dầu

2.50

89

Nguyễn Đình Thắng

Đầu máy

2.50

90

Nguyễn Trọng Tú

Đầu máy

2.50

91

Lê Anh Thái

Đầu máy

2.50

92

Mai Tiến Hùng

Đầu máy

2.50

93

Đinh Tuấn Mạnh

Đầu máy

2.50

94

Trần Tiến Dũng

Đầu máy

2.50

95

Đặng Hồng Bắc

Đầu máy

2.50

96

Hoàng Mạnh Hùng

Đầu máy

2.50

97

Lý Đức Sinh

Tecco

2.50

98

Vũ Đức Hải

Tecco

2.50

99

Ngô Quang Việt

Coecco

2.50

100

Thái Đức Luận

Công An

2.50

101

Nguyễn Văn Thiện

Công An

2.50

102

Trần Nguyên Tuấn

Công An

2.50

103

Trịnh Thanh Hải

Công An

2.50

104

Nguyễn Bá Hiền

Công An

2.50

105

Nguyễn Song Toàn

Công An

2.50

106

Nguyễn Tất Thắng

Công An

2.50

107

Võ Huy Hà

Công An

2.50

108

Trần Thanh Huy

Hương Sen

2.50

109

Cầm

Hương Sen

2.50

110

Trọng

Hương Sen

2.50

111

Hưng

Hà Huy Tập

2.50

112

Hoàng

Hà Huy Tập

2.50

113

Lưu Hoàng Tú

ASA

2.50

114

Bùi Danh Minh

LĐQVNA

2.50

115

Nguyễn Anh Tuấn

Diễn Châu

2.50

116

Vũ Thế Thao

Diễn Châu

2.50

117

Lê Văn Hồng

Diễn Châu

2.50

118

Phạm Xuân Sánh

Diễn Châu

2.50

119

Trần Hoài An

Diễn Châu

2.50

120

Nguyễn Hoàng Sơn

NTV+

2.50

121

Nguyễn Nam Thắng

NTV+

2.50

122

Hồ Sư Tiến

NTV+

2.50

123

Trần Văn Dũng

NTV+

2.50

124

Nguyễn Cảnh Đức

NTV+

2.50

125

Nguyễn Thế Thân

UBND tỉnh

2.50

126

Lê Đại Sơn

 

2.50

127

Trịnh Quang Tùng

Visitec

2.50

128

Trần Thanh Tùng

Visitec

2.50

129

Lê Hải Dũng

Visitec

2.50

130

Nguyễn Đức Hùng

Visitec

2.50

131

Nguyễn Trường Giang

Giao tế

2.50

132

Nguyễn Trọng Điền

Giao tế

2.50

133

Thái Doãn Thắng

Giao tế

2.50

134

Nguyễn Cảnh Đức

Giao tế

2.50

135

Hoàng Anh Tiến

Giao tế

2.50

136

Chu Thanh Thế

Giao tế

2.50

137

Lê Đức Hải

Giao tế

2.50

138

Vũ Thanh Bình

Điện Lực

2.50

139

Hoàng Anh Tuấn

Điện Lực

2.50

140

Võ Công Danh

Điện Lực

2.50

141

Trần Kiều Hưng

Điện Lực

2.50

142

Trần Thanh Hải

Điện Lực

2.50

143

Đào Thanh Sơn

Điện Lực

2.50

144

Bành Đức Minh

Điện Lực

2.50

145

Trần Nguyên Thắng

Điện Lực

2.50

146

Phan Nguyên Hào

Điện Lực

2.50

147

Đậu Khắc Lễ

Đầu Máy

2.25

148

Đoàn Anh Tùng

Đầu Máy

2.25

149

Phan Quang Thanh

Vinaconex

2.25

150

Nguyễn Trung Đức

Vinaconex

2.25

151

Nguyễn Thành Vinh

Xằng Dầu

2.25

152

Trần Đình Vũ

Xằng Dầu

2.25

153

Trần Văn Sỹ

Xằng Dầu

2.25

154

Bùi Việt Thắng

Tecco

2.25

155

Nguyễn Văn Hải

Công An

2.25

156

Trần Minh Ngọc

NTV+

2.25

157

Hồ Sỹ Liêm

Visitec

2.25

158

Nguyễn Xuân Dũng

ASA

2.0

159

Lê Văn Phức

ASA

2.0

160

Nguyễn Đình Hùng

ASA

2.0

161

Nguyễn Thủy Cường

ASA

2.0

162

Phạm Văn Đồng

ASA

2.0

163

Nguyễn Hữu Đồng

ASA

2.0

164

Nguyễn Đình Sơn

ASA

2.0

165

Trịnh Công Thành

ASA

2.0

166

Nguyễn Sỹ Thanh

ASA

2.0

167

Phan Huy Hoàng

ASA

2.0

168

Nguyễn Anh Văn

ASA

2.0

169

Ngô Văn Công

ASA

2.0

170

Nguyễn Hữu Sơn

ASA

2.0

171

Phan Thanh Cao

Vinaconex

2.0

172

Đặng Trọng Thanh

Vinaconex

2.0

173

Trần Quốc Hoàn

Vinaconex

2.0

174

Nguyễn Thanh Bình

Vinaconex

2.0

175

Hoàng Quốc Trường

Vinaconex

2.0

176

Phùng Thành Vinh

Vinaconex

2.0

177

Hồ Viết Vinh

Vinaconex

2.0

178

Hoàng Mạnh Hà

Vinaconex

2.0

179

Hoàng Anh Tiến

Vinaconex

2.0

180

Chu Thanh Thế

Vinaconex

2.0

181

Nguyễn Văn Vinh

Vinaconex

2.0

182

Hoàng Văn Đạo

Vinaconex

2.0

183

Nguyễn Chín

Vinaconex

2.0

184

Đặng Quang Canh

Vinaconex

2.0

185

Trịnh Quốc Hoàng

Vinaconex

2.0

186

Nguyễn Văn Trường

Vinaconex

2.0

187

Hoàng Đức Châu

Vinaconex

2.0

188

Nguyễn Hồng Thái

Kiểm toán

2.0

189

Phan Văn Thường

Kiểm toán

2.0

190

Mai Văn Hồng

Kiểm toán

2.0

191

Bùi Văn Sơn

Kiểm toán

2.0

192

Nguyễn Anh Vân

Kiểm toán

2.0

193

Lê Thanh Minh

Kiểm toán

2.0

194

Hoàng Trọng Nghĩa

Kiểm toán

2.0

195

Bạch Như Hoàng

Kiểm toán

2.0

196

Trần Mạnh Hải

Kiểm toán

2.0

197

Cao Minh Xuyến

Kiểm toán

2.0

198

Phạm Hồng Tấn

Kiểm toán

2.0

199

Nguyễn Xuân Thủy

Kiểm toán

2.0

200

Trần Quốc Đạt

Kiểm toán

2.0

201

Võ Trọng Vinh

Kiểm toán

2.0

202

Tần Lê Hoài

Kiểm toán

2.0

203

Nguyễn Thái Bình

Kiểm toán

2.0

204

Vũ Sỹ Trung

Diễn Châu

2.0

205

Trương Thanh Hải

Diễn Châu

2.0

206

Phan Đình Trung

Diễn Châu

2.0

207

Phan Huy Cường

Diễn Châu

2.0

208

Nguyễn Văn Toàn

Diễn Châu

2.0

209

Nguyễn Văn Lộc

Diễn Châu

2.0

210

Nguyễn Cảnh Dương

Diễn Châu

2.0

211

Đào Ngọc Tâm

Diễn Châu

2.0

212

Nguyễn Hồng Sơn

Diễn Châu

2.0

213

Đặng Tuấn Huy

Diễn Châu

2.0

214

Đặng Tuấn Nam

Diễn Châu

2.0

215

Nguyễn Hải Vân

Diễn Châu

2.0

216

Nguyễn Xuân Sáu

Diễn Châu

2.0

217

Ngô Hồng Tân

Diễn Châu

2.0

218

Trần Văn Minh

Diễn Châu

2.0

219

Bùi Thái Đức

Diễn Châu

2.0

220

Nguyễn Xuân Chính

Diễn Châu

2.0

221

Nguyễn Minh Hiếu

Diễn Châu

2.0

222

Đỗ Trường Sinh Hiếu

Diễn Châu

2.0

223

Bùi Thái Mai

Diễn Châu

2.0

224

Bùi Thái Trọng

Diễn Châu

2.0

225

Đậu Quang Tuấn

Diễn Châu

2.0

226

Hoàng Tiến Dũng

Diễn Châu

2.0

227

Phạm Văn Hồng

Diễn Châu

2.0

228

Phạm Phú Hưng

Diễn Châu

2.0

229

Phan Anh Tuấn

Diễn Châu

2.0

230

Nguyễn Phú Quý

Diễn Châu

2.0

231

Lê Thái Quảng

NTV+

2.0

232

Lê Đình Chiến

NTV+

2.0

233

Nguyễn Thế Tám

NTV+

2.0

234

Nguyễn Văn Mai

NTV+

2.0

235

Trần Văn Hiếu

Trung Long

2.0

236

Nguyễn Ngọc Hưng

Trung Long

2.0

237

Trần Văn Cường

Trung Long

2.0

238

Trương Sỹ Long

Trung Long

2.0

239

Phùng Bá Hùng

Trung Long

2.0

240

Phạm Hùng Vinh

Trung Long

2.0

241

Hà Mạnh Giáp

Trung Long

2.0

242

Nguyễn Xuân Sơn

Trung Long

2.0

243

Quế Hoài An

Trung Long

2.0

244

Phạm Việt

Trung Long

2.0

245

Nguyễn Trung

Trung Long

2.0

246

Trần Quốc Tuấn

Trung Long

2.0

247

Phạm Xuân Quyền

Trung Long

2.0

248

Hồ Sỹ Hùng

Trung Long

2.0

249

Trần Mạnh Quang

Trung Long

2.0

250

Nguyễn Ngọc Hải

Trung Long

2.0

251

Đặng Hữu Thuận

Hương Sen

2.0

252

Hồ Việt Dũng

Giao tế

2.0

253

Lê Trung Thành

Giao tế

2.0

254

Đặng Viết Thanh

Trường Sơn 2

2.0

255

Phùng Lâm Hải

Trường Sơn 2

2.0

256

Nguyễn Minh Quân

Trường Sơn 2

2.0

257

Phạm Anh Tuấn

Trường Sơn 2

2.0

258

Nguyễn Khắc Thiện

Trường Sơn 2

2.0

259

Đặng Viết Luận

Trường Sơn 2

2.0

260

Trương Mai Long

Trường Sơn 2

2.0

261

Lê Viết Tuấn

Trường Sơn 2

2.0

262

Nguyễn Văn Biên

Trường Sơn 2

2.0

 

Bình luận (0)
.
.