TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đặc sắc Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"

14:47, 16/11/2015

Từ 15-23/11, Tuần lễ "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2015 được tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa đặc sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Sự kiện do Bộ VHTT&DL phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” như: Chương trình “Sắt son niềm tin” vào ngày 15/11; Hoạt động trưng bày, triển lãm (Triển lãm chủ đề “Đại đoàn kết-Đại thành công”, Triển lãm 120 pano, áp phích tấm lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Triển lãm “Sen trong đời sống văn hóa Việt”).

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc sẽ được tái hiện trong khuôn khổ Tuần lễ.

Nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc sẽ được tái hiện trong tuần lễ

"Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 

Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần lễ, nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc sẽ được tái hiện như Lễ Cầu mưa của dân tộc Khơ Mú, Chăm; Lễ hội AzaKooh (cầu mùa) của dân tộc Tà Ôi; Lễ cúng mưa đầu mùa của dân tộc M’Nông; Lễ cưới của dân tộc Sán Chay (Cao Lan); Lễ hội cúng biển Mỹ Long, Trà Vinh; Lễ gội đầu của dân tộc Thái. Không gian chợ truyền thống của đồng bào (chợ vùng cao, chợ nổi Nam Bộ) cũng được tái hiện tại đây.

Nhiều hội nghị xúc tiến, đầu tư du lịch cũng như các hoạt động giới thiệu sản phẩm truyền thống và hàng Việt Nam sẽ được tổ chức.

(Theo VGP)