.
.
Nhạc sỹ An Thuyên người neo giữ hồn quê Xứ Nghệ
.