Các địa phương phát động tháng hành động quốc gia về dân số

Thứ Ba, 05/12/2017, 16:05 [GMT+7]
.

Sáng nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động Quốc gia về dân số" năm 2017.

* Sáng nay (5/12), UBND huyện Nghi Lộc phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2017 và Kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12.

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình của huyện Nghi Lộc đã góp phần to lớn thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, từ mức sinh 29,5% năm 1994 đã giảm xuống 18,2% năm 2017; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 42% năm 1994 này giảm xuống mức 21,4%.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ phát động.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ phát động.

Tháng hành động quốc gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 được huyện Nghi Lộc phát động với chủ đề: "Thực hiện tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước khi sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số". Trong đó tập trung: Quán triệt đầy đủ Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Thực hiện đồng bộ giải pháp và đa dạng nội dung, hình thức truyền thông theo hướng dân số và phát triển; Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; Phát triển mạng lưới cung cấp các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh, sơ sinh, hỗ trợ sinh sản, tư vấn kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân đối với nữ; Chú trọng nêu gương các điển hình tiêu biểu nhằm cổ vũ động viên nhân dân thi đua thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Sau lễ phát động, các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ huyện, đội ngũ cán bộ làm công tác huyện và cơ sở, CTV dân số các xã đã tiến hành cổ động tuyên truyền tháng hành động quốc gia dân số - KHHGĐ tại nhiều khu dân cư trong huyện./.

Nhật Tuấn – Đài TTTH Nghi Lộc

* Tại xã tái định cư Ngọc Lâm, Ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Chương tổ chức lễ phát động “Tháng hành động Quốc gia về dân số” năm 2017 và ký cam kết xã không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Trong những năm qua công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình luôn được huyện quan tâm, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã được kiểm soát, trong đó nổi bật như xã Ngọc Lâm 2 năm liền không có người sinh con thứ 3.

Thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, huyện Thanh Chương phấn đấu giảm mức sinh xuống 0,4%; giảm tỉ lệ phát triển dân số xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 1 - 1,5% so với năm 2017.

Các Trưởng bản ký cam kết không để xảy ra trường hợp sinh con thứ 3 trên địa bàn.
Các Trưởng bản ký cam kết không để xảy ra trường hợp sinh con thứ 3 trên địa bàn.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chi cục Dân số tỉnh, Ban chỉ đạo dân số - kế hoạch hoá gia đình huyện Thanh Chương, các Trưởng bản xã Ngọc Lâm đại diện ký cam kết không có người sinh con thứ 3 trở lên.  

Văn Lý – Đài TTTH Thanh Chương

.
Bình luận (0)
.
.