TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thường trực Tỉnh ủy giao ban các Ban và Văn phòng Tỉnh uỷ về kết quả hoạt động quý 2

16:35, 12/07/2018

Chiều nay (12/7), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy về kết quả hoạt động quý 2, định hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2018.

Trong quý 2, các ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đã tham mưu triển khai kế hoạch số 111 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết TW 6 (Khóa 12); Quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 (Khóa 12) của Đảng.

a
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hồ Phúc Hợp phát biểu tại cuộc họp.

Các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ cũng đã tham mưu thực hiện công tác luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ diện cấp ủy quản lý; Tham mưu thực hiện việc sắp xếp, chuyển giao, tách nhập, thành lập mới tổ chức đảng trong các địa phương, đơn vị; Tham mưu kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu trong quý 3, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa 12); Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và các cơ chế chính sách được ban hành; Tuyên truyền để người dân hiểu rõ Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đặc khu; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát của cấp ủy để các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đi vào đời sống thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng lưu ý cần thực hiện tốt việc đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, từ đó đưa ra các quyết sách đúng đắn cho nửa nhiệm kỳ còn lại; Tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 6 (Khóa 12); Quan tâm chăm lo, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, nhất là thực hiện tốt Đề án 01 của Tỉnh ủy và đề án của BTV Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở./.

Mai Hương