Đời sống - Xã hội

Nghệ An thí điểm đưa đón công nhân làm việc ở các khu công nghiệp bằng xe buýt

08:55, 26/04/2022
Sở Giao thông - Vận tải Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thí điểm vận chuyển công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng xe buýt.
Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

Thực hiện vận chuyển công nhân nhằm giảm thiểu phương tiện cá nhân, chi phí đi lại cho công nhân làm việc tại Khu công nghiệp, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, xây dựng tiền đề nhằm kêu gọi đầu tư và khai thác các tuyến xe buýt nội thành phố Vinh; Đảm bảo tính kết nối của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với các Khu công nghiệp trên địa bàn, hướng tới xe buýt hoạt động bền vững phục vụ nhu cầu đi lại của công nhân tại các khu công nghiệp.

Theo đó, Sở Giao thông - Vận tải xây dựng 2 phương án thực hiện. Cụ thể:

Phương án 1: Bố trí phương tiện xe buýt để vận chuyển công nhân từ các huyện đến các khu công nhiệp.

Tại Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An:

* Sử dụng phương tiện của tuyến xe buýt số 27 (do Công ty Thạch Thành khai thác).

Hành trình tuyến xe buýt: Thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương) - Quốc lộ 46 - Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh - đường nội bộ (Khu công nghiệp VSIP) và ngược lại để phục vận chuyển công nhân từ địa bàn các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên đến khu công nghiệp VSIP.

Thời gian hoạt động: Buổi sáng từ 5h-5h30 hàng ngày tại đầu Thanh Chương; Buổi chiều từ 18h45 đến 19h00 hàng ngày (tại KCN, đô thị và dịch vụ VSIP)

Ngoài số lượt xe hoạt động nói trên, Công ty Thạch Thành có trách nhiệm bố trí đầy đủ phương tiện để vận chuyển công nhân đã đăng ký sử dụng xe buýt của các huyện nói trên đến làm việc tại khu công nghiệp VSIP và ngược lại.

* Sử dụng phương tiện xe buýt số 04 (do công ty Đông Bắc khai thác)

Hành trình tuyến xe buýt: Trung tâm xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu) - Quốc lộ 1- Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh - đường nội bộ (Khu công nghiệp VSIP) và ngược lại để phục vụ vận chuyển công nhân từ địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đến khu công nghiệp VSIP.

Thời gian hoạt động: Buổi sáng từ 5h - 5h30 hàng ngày tại đầu Trung tâm xã Quỳnh Thạch; Buổi chiều từ 18h45 đến 19h00 hàng ngày (tại KCN, đô thị và dịch vụ VSIP)

* Sử dụng phương tiện xe buýt số 08 (do công ty Khanh Quỳnh khai thác)

Hành trình tuyến xe buýt: Thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương) - Quốc lộ 7 - Ngã 3 Diễn Châu - Quốc lộ 1- Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh - đường nội bộ (Khu công nghiệp VSIP) và ngược lại để phục vụ vận chuyển công nhân từ địa bàn các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc đến khu công nghiệp VSIP.

Thời gian hoạt động: Buổi sáng từ 5h20 - 5h50 hàng ngày tại đầu Đô Lương; Buổi chiều từ 18h45 - 19h00 hàng ngày (tại KCN, đô thị và dịch vụ VSIP)

Tại Khu công nghiệp Nam Cấm:

* Sử dụng phương tiện xe buýt số 04 (do công ty Đông Bắc khai thác)

Hành trình tuyến xe buýt: Trung tâm xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu) - Quốc lộ 1- Ngã 3 Nam Cấm - ĐT536 - đường nội bộ (Khu công nghiệp Nam Cấm) và ngược lại để phục vụ vận chuyển công nhân từ địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc đến khu công nghiệp Nam Cấm.

Thời gian hoạt động: Buổi sáng từ 5h20 - 5h50 hàng ngày tại đầu Trung tâm xã Quỳnh Thạch; Buổi chiều từ 16h30 - 16h45 hàng ngày tại KCN Nam Cấm.

* Sử dụng phương tiện xe buýt số 08 (do công ty Khanh Quỳnh khai thác)

Hành trình tuyến xe buýt như sau: Thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương) - Quốc lộ 7 - Ngã 3 Diễn Châu - Quốc lộ 1- Ngã 3 Nam Cấm - ĐT536 - đường nội bộ (Khu công nghiệp Nam Cấm) và ngược lại để phục vụ vận chuyển công nhân từ địa bàn các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc đến khu công nghiệp Nam Cấm.

Thời gian hoạt động: Buổi sáng từ 5h - 5h40 hàng ngày tại đầu Đô Lương; Buổi chiều từ 16h30 - 16h45 hàng ngày tại KCN Nam Cấm.

Phương án 2: Ký kết hợp đồng để vận chuyển công nhân

Các Khu công nghiệp căn cứ (số công nhân có nhu cầu đi lại bằng xe buýt, lượng xe, thời gian vận chuyển, chi phí dự kiến từng chuyến xe) để thương thảo và ký kết hợp đồng vận chuyển với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt dưới sự giám sát của Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nhưng phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa công nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt và cơ quan Nhà nước.

Thời gian triển khai thực hiện:

- Phương án 1: Triển khai thí điểm từ ngày 05/5/2022 đến ngày 05/6/2022.

- Phương án 2: Các bên thương thảo, ký kết xong hợp đồng báo cáo Sở Giao thông Vận tải xin ý kiến của UBND tỉnh triển khai thực hiện.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện