Giáo dục

Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc lại các phương án dạy môn Lịch sử ở bậc THPT

18:49, 12/05/2022
Sáng 12/5, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và môn Lịch sử bậc THPT.

Tham gia cuộc làm việc có thành viên Ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018, thành viên Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Hội đồng thẩm định chương trình môn Lịch sử trong chương trình GDPT 2018.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết bộ sẽ cân nhắc lại phương án dạy môn Lịch sử bậc THPT và xin ý kiến cấp có thẩm quyền.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết bộ sẽ cân nhắc lại phương án dạy môn Lịch sử bậc THPT và xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Tại buổi làm việc, Bộ GD&ĐT đã lắng nghe ý kiến trao đổi về quá trình triển khai chương trình GDPT 2018, trong đó đặc biệt trao đổi và lắng nghe những ý kiến phân tích sâu về cách bố trí và tổ chức dạy học môn Lịch sử trong Chương trình GDPT 2018.

Kết luận buổi làm việc, bộ trưởng nhấn mạnh các chuyên gia đều khẳng định Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, công phu, khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Riêng với việc dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện