TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cơ cấu tổ chức Đài Phát Thanh - Truyền hình Nghệ An

14:36, 16/06/2010

Đài PT-TH Nghệ An gồm 9 phòng chuyên môn và 17 trạm phát lại

 

Đài Phát Thanh – Truyền hình Nghệ An

Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Thành phố Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383. 844 700

Cơ cấu tổ chức:

Đài PT-TH Nghệ An gồm 9 phòng chuyên môn và 17 trạm phát lại

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thảo

- Phó phòng: Ngô Trí Huyên

- Phó phòng: Nguyễn Hoàng Sơn

- ĐT liên hệ: 0383.844 700

 

2. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Trần Thị Thanh Huyền

- Phó phòng: Nguyễn Thị Vân Anh

- Phó phòng: Trần Văn Minh

- ĐT liên hệ: 0383.844 317 - 3844 315

 

3. Phòng Biên tập - Thông tin điện tử

- Trưởng phòng: Nguyễn Kiều Hưng

- Phó phòng: Phan Thị Quỳnh Trang

- Phó phòng: Nguyễn Thị Vân

- Phó phòng: Trần Thị Thùy Linh

- ĐT liên hệ: 0383.593 889

 

4. Phòng Văn nghệ và Giải trí

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thúy

- Phó phòng: Nguyễn Tố Như Phong

- ĐT liên hệ: 0383. 598 329

 

5. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Q. Trưởng phòng: Nguyễn Chí Thanh

- Phó phòng: Nguyễn Anh Dũng

- ĐT liên hệ: 0383. 835 830

 

6. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hải

- Phó phòng: Nguyễn Bỉnh Tiến

- Phó phòng: Lê Công Tuấn

- ĐT liên hệ: 0383.842 722

- Trung tâm truyền dẫn phát sóng truyền hình: 0383.844.313

- Trung tâm truyền dẫn phát sóng phát thanh:  0383.842.720

 

7. Phòng Dịch vụ và quảng cáo:

- Trưởng phòng: Lê Thái Quảng

- Phó phòng: Phan Thị Phương Chi

- Phó phòng: Trịnh Văn Viên

- ĐT liên hệ: 0383.844 314

 

8. Phòng Chuyên đề

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa Mơ

- Phó phòng: Nguyễn Thanh Hùng

- Phó phòng: Đặng Thị Hương Giang

- ĐT liên hệ: 0383.835 316

 

9. Phòng Kế hoạch tài vụ - Vật tư thiết bị

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phó phòng: Nguyễn Nam Thắng

- ĐT liên hệ: 0383.598 457

 

11. Các Trạm phát lại PTTH

 - Trạm phát lại Môn Sơn: 0383.736.417

 - Trạm phát lại  Nga My: 0388.985.148

- Trạm phát lại Yên Na: 0388.985.342

- Trạm phát lại  Tam Thái: 0388.985.343

 - Trạm phát lại  Mường Xén: 0383.875.208

 - Trạm phát lại  Mường Lống: 0383.299.118

 - Trạm phát lại  Huồi Tụ: 0383. 299.708

 - Trạm phát lại  Mỹ Lý

- Trạm phát lại  Na Ngoi

- Trạm phát lại Tây Bắc: 0383.883.358

- Trạm phát lại Châu Hồng: 0383.984.456

-  Trạm phát lại Tam Hợp: 0383.888.573

- Trạm phát lại Châu Bính

 - Trạm phát lại Châu Bình

 - Trạm phát lại  Thông Thụ

- Trạm phát lại Châu Thôn

- Trạm phát lại Tri Lễ

--------------------------------------------------------------------------------

Đài TT-TH huyện Thành phố, thị xã

 

 1. Đài TT-TH  TP Vinh

Trụ sở: Đường Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.842.584

 

2. Đài  TT-TH    TX  Cửa Lò

Trụ sở: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.842.330

 

3. Đài TT-TH  Hưng Nguyên

Trụ sở: Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.842.584

 

4. Đài  TT-TH    Nam  Đàn

Trụ sở: Thị trấn  Nam  Đàn, huyện  Nam  Đàn, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.822.123

 

5- Đài TT-TH  Thanh Chương

Trụ sở: Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.823.175

 

6- Đài TT-TH  Đô Lương

Trụ sở: Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.871.422

 

7- Đài TT-TH  Anh Sơn

Trụ sở: Thị trấn Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.872.190

 

8- Đài TT-TH  Tân Kỳ

Trụ sở: Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.882.196

 

9- Đài TT-TH  Con Cuông

Trụ sở: Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.873.186

 

10- Đài TT-TH  Tương Dương

Trụ sở: Thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.874147

 

11- Đài TT-TH huyện Kỳ Sơn

Trụ sở: Thị trấn Mường Xén

- Điện thoại: 0383. 875.118

 

12-  Đài TT-TH huyện Nghi Lộc

Trụ sở: Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.861.211

 

13-  Đài TT-TH huyện Diễn Châu

Trụ sở: Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.862.307 - 3622.394

 

14-  Đài TT-TH huyện Yên Thành

Trụ sở: Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.863.180

 

15-  Đài TT-TH huyện Quỳnh Lưu

Trụ sở: Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.864.241

 

16-  Đài  TT-TH   TX  Thái Hoà

Trụ sở: Thị trấn Thái Hoà, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.881.250

 

17-  Đài TT-TH huyện Nghĩa Đàn

Trụ sở: xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.964.964

 

18-  Đài TT-TH huyện Quỳ Hợp

Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.883.235

 

19-  Đài TT-TH huyện Quỳ Châu

Trụ sở: Thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.884-157

 

20-  Đài TT-TH huyện Quế Phong

Trụ sở: Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An

- Điện thoại: 0383.885.131