Giới thiệu NTV

Cơ cấu tổ chức Đài Phát Thanh - Truyền hình Nghệ An

14:36, 16/06/2010
Đài PT-TH Nghệ An gồm 9 phòng chuyên môn và 3 trạm phát lại

 

Đài Phát Thanh – Truyền hình Nghệ An

Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Thành phố Vinh, Nghệ An

ĐT: 02383. 844 700

 

Cơ cấu tổ chức:

Đài PT-TH Nghệ An gồm 9 phòng chuyên môn và 3 trạm phát lại

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính:

- Trưởng phòng: Nguyễn Trung Thảo

- Phó phòng: Ngô Trí Huyên

- Phó phòng: Nguyễn Hoàng Sơn

- ĐT liên hệ: 02383.844 700

 

2. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa Mơ

- Phó phòng: Nguyễn Thị Vân Anh

- Phó phòng: Trần Văn Minh

- ĐT liên hệ: 02383.844 317 - 02383.844 315

 

3. Phòng Thư Ký Biên tập và Nội dung Số

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

- Phó phòng: Phan Thị Quỳnh Trang

- Phó phòng: Nguyễn Thị Khánh Ly

- ĐT liên hệ: 02383.593 889

 

4. Phòng Văn nghệ và Giải trí

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thúy

- Phó phòng: Nguyễn Tố Như Phong

- Phó phòng: Lê Thị Xuân

- ĐT liên hệ: 02383. 598 329

 

5. Phòng Kỹ thuật sản xuất chương trình

- Trưởng phòng: Nguyễn Chí Thanh

- Phó phòng: Nguyễn Anh Dũng

- Phó phòng: Lê Xuân Hoằng

- ĐT liên hệ: 02383. 835 830

 

6. Phòng Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng

- Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hải

- Phó phòng: Nguyễn Bỉnh Tiến

- Phó phòng: Lê Công Tuấn

- ĐT liên hệ: 02383.842 722

- Trung tâm truyền dẫn phát sóng truyền hình: 02383.844.313

- Trung tâm truyền dẫn phát sóng phát thanh:  02383.842.720

 

7. Phòng Dịch vụ và quảng cáo:

- Trưởng phòng: Lê Thái Quảng

- Phó phòng: Phan Thị Phương Chi

- ĐT liên hệ: 02383.844 314

 

8. Phòng Chuyên đề

- Trưởng phòng: Nguyễn Kiều Hưng

- Phó phòng: Đặng Thị Hương Giang

- Phó phòng: Trịnh Văn Viên

- ĐT liên hệ: 02383.835 316

 

9. Phòng Kế hoạch tài vụ - Vật tư thiết bị

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

- Phó phòng: Nguyễn Nam Thắng

- ĐT liên hệ: 02383.598 457

 

10. Các Trạm phát lại PTTH

 - Trạm phát lại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

 - Trạm phát lại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương

- Trạm phát lại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp

--------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm VH&TT Huyện, Thành phố, Thị xã

 

 1. Trung tâm VH&TT  TP Vinh

Trụ sở: Đường Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.842.584

 

2.Trung tâm VH&TT TX  Cửa Lò

Trụ sở: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.842.330

 

3. Trung tâm VH&TT Hưng Nguyên

Trụ sở: Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.842.584

 

4.Trung tâm VH&TT Nam  Đàn

Trụ sở: Thị trấn  Nam  Đàn, huyện  Nam  Đàn, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.822.123

 

5- Trung tâm VH&TT Thanh Chương

Trụ sở: Thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.823.175

 

6- Trung tâm VH&TT Đô Lương

Trụ sở: Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.871.422

 

7- Trung tâm VH&TT Anh Sơn

Trụ sở: Thị trấn Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.872.190

 

8- Trung tâm VH&TT Tân Kỳ

Trụ sở: Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.882.196

 

9- Trung tâm VH&TT Con Cuông

Trụ sở: Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.873.186

 

10- Trung tâm VH&TT  Tương Dương

Trụ sở: Thị trấn Hoà Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.874147

 

11- Trung tâm VH&TT Kỳ Sơn

Trụ sở: Thị trấn Mường Xén

- Điện thoại: 02383. 875.118

 

12-  Trung tâm VH&TT Nghi Lộc

Trụ sở: Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.861.211

 

13-  Trung tâm VH&TT Diễn Châu

Trụ sở: Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.862.307 - 3622.394

 

14-  Trung tâm VH&TT Yên Thành

Trụ sở: Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.863.180

 

15-  Trung tâm VH&TT Quỳnh Lưu

Trụ sở: Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.864.241

 

16-  Trung tâm VH&TT TX  Thái Hoà

Trụ sở: Thị trấn Thái Hoà, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.881.250

 

17-  Trung tâm VH&TT Nghĩa Đàn

Trụ sở: xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.964.964

 

18-  Trung tâm VH&TT Quỳ Hợp

Trụ sở: Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.883.235

 

19-  Trung tâm VH&TT Quỳ Châu

Trụ sở: Thị trấn Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.884-157

 

20-  Trung tâm VH&TT Quế Phong

Trụ sở: Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An

- Điện thoại: 02383.885.131

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện