Kinh tế

Đô Lương phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022

18:40, 06/05/2022
Chiều 6/5, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng huyện Nông thôn mới tại Đô Lương.
a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ xây dựng huyện Nông thôn mới tại huyện Đô Lương.

Đến nay, 100% các đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm trên địa bàn huyện Đô Lương đã được bê tông hóa và nâng cấp mở rộng. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu có tính động lực được hoàn thành, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất hàng hóa trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế nông thôn của Đô Lương chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp với các sản phẩm thế mạnh, truyền thống. Nhiều mô hình sản xuất mới, giá trị cao được hình thành, phát triển và tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm nhanh qua từng năm.

a
Theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, Đô Lương mới chỉ hoàn thành 2/9 tiêu chí và 17/36 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, kết quả rà soát theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, Đô Lương mới chỉ hoàn thành 2/9 tiêu chí và 17/36 chỉ tiêu.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Đô Lương tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch huyện gắn với quy hoạch chung của tỉnh. Huyện phải xác định được công tác quy hoạch là yếu tố then chốt, quyết định thành công của chương trình xây dựng Nông thôn mới hiện nay.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý, thời gian qua Đô Lương đã tập trung chỉ đạo lập, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển du lịch, quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu chức năng trên địa bàn. Tuy nhiên, để thực hiện và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, Đô Lương cần rà soát lại các quy hoạch, nhất là quy hoạch về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, chất thải, đồng thời kiểm soát, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Đô Lương phải đảm bảo hoàn thành các tiêu chí về nước sạch, đồng thời chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ và thúc đẩy thương mại điện tử; Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn liền với phát triển sản xuất, hình thành và nhân rộng các mô hình mẫu trong nhân dân; Xử lý hiệu quả nước thải, rác thải sinh hoạt, hạn chế tối đa ảnh hưởng và ô nhiễm môi trường sống trong khu dân cư. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, củng cố các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào cuối năm nay.

Nguyễn Nam - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện